Bygg på Skansberget och fixa till Skanstorget

Jorge | | Bloggat


Det är helt uppenbart att Skanstorget behöver fräschas upp. En sån uppfräschning kan kompletteras med att det byggs på Skansberget där det fanns bostadshus förut. På det sättet får man in fler människor i området och en ny saluhall på Skanstorget skulle få ett större kundunderlag. Dessutom bör kollektivtrafik återinföras på Övre Husargatan och en hållplats bör förstås ligga på Skanstorget.

Att däremot avskärma torget från Övre Husargatan innebär ingen förbättring utan att torget inte kommer att vara naturligt och inte kommer att kunna fungera optimalt. Det innebär alltså ingen förbätring utan en försämring. På samma sätt skulle mer grönyta inte tillföra ett skit mer än att bli en utvidgad hundtoalett. Det som behövs är caféer, saluhall och saker som skapar kommersiella aktivitet och folkliv. Inte döda ytor där en död parkeringsplats ersätts med en död gräsmatta.

Vill man göra något av den besvärliga trafiksituationen på Övre Husargatan-Sprängkullsgatan så finns det andra bättre saker man kan göra. Exempelvis öppna upp andra gator runtomkring för genomfartstrafik, som exemeplvis Carl Grimbergsgatan, Västergatan och Sveagatan. Eventuellt bör gatorna vara så beskaffade att de ger förträde till gångtrafik, dvs så kallade gårdsgator. Kombinerat med en tunnel genom berget från Brunnsgatan till Landala skulle det ge avsevärda förbättringar om det genomfördes ihop med trängselavgifter och återinförande av kollektivtrafik på Sprängkullsgatan-Övre Husargatan.

Intressant?
Bloggat: Arbetarperspektiv,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us