Det händer i Malmö

Jorge | | Bloggat


ÖPPET MÖTE OCH SAMTAL om Stadexfabriken

torsdag 25 mars!

Torsdag 25 mars kl 18.00 i Värner Rydénskolans samlingssal (Hårds väg 5)

Under hösten hade representanter för Nätverket för en giftfri stadsmiljö möten med personer och myndigheter som på olika sätt har ansvar för placeringen, säkerheten och tillstånden för Stadex.
På dessa möten så pekade de olika myndigheterna ganska mycket påvarandra – och nu har vi bjudit in dem allihopa för att sitta vid samma bord och samtala med varandra och med oss – alla närboende och verksamma i området som har massor av frågor, åsikter och förslag på vad som kan göras!

Kom och ställ frågor till ansvariga politiker och tjänstemän!
På plats kommer vara:
Rune Brandt, Länsstyrelsen
Ulrika Lindmark, Räddningstjänsten Syd
Dave Borg, Miljöförvaltningen
Andrea Hjärne-Dalhammar, Miljöförvaltningen
Anders Rubin, kommunalråd för boende- och stadsmiljö
Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd för stadsekologi

Om de inbjudna:
LÄNSSTYRELSEN – är de som beviljat miljötillståndet enligt miljöbalkenoch är de som ska ompröva villkoren i de tillståndet nu under 2010.
STADSBYGGNADSKONTORET – är de som beviljat tillstånd att användapropylenoxid, enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara
MILJÖFÖRVALTNINGEN – är de som sköter tillsynen av tillstånden.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN – gör tillsyn på sevesoföretag och på tillståndetom propylenoxid, rekommenderar riskavstånd och ger remissvar tillstadsbyggnadskontoret angående ny verksamhet/bebyggelse i området
KOMMUNALRÅDEN – är folkvalda politiker som har beredningsansvar inom sittrespektive område. De kan driva frågan inom kommunen.

Läs mer:http://giftfristad.nu/?p=755http://giftfristad.nu/?p=776
Nyhet från TV4 i fredags:”Myndigheter i bråk om Stadex-ansvar”http://www.nyhetskanalen.se/1.1561424/2010/03/19/myndigheter_i_brak_om_stadex_ansvar(text)http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/malmo?videoId=1.1562050&selId=1.1061471&currPage=0(tv-inslaget, 3:51 in i klippet)

Vill du hjälpa till att sprida information och informera dina grannar &bekanta inför torsdag?Vi har flyers och anslag på svenska, arabiska, persiska och bosniska.Kontakta info@giftfristad.nu!

GLOKALA FÖRSLAG FÖR ETT RÄTTVIST OCH HÅLLBART SAMHÄLLE

Lör 10 april kl 13.00-16.00 på Garaget, Lönngatan 30 i Malmö

Vi kommer att presentera våra bästa förslag för samhällsförändring och har bjudit in rödgröna politiker till ett samtal.

Medverkande kommunalråd:
Katrin Stjernfeldt-Jammeh (S)
Lari Pitkä-Kangas (MP)
Anneli Philipson (V)

Riksdagsledamöter:Leif Jakobsson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Marianne Berg (V)

Arrangörer:
Glokala Folkhögskolan/Folkbildningsföreningen
Latinamerikagrupperna
LO-sektionen i Malmö
Nätverket för Gemensam Välfärd
Attac
Mykorrhiza
Glokala Tankesmedjan

Omställning, en fråga för miljörörelse och facket?

Tisdagen den 13 april
Kafé Tyfon
Astrid och Aporna KÖK, Bergsgatan 20, Malmö klockan 19-21

Inledare: Lars Igeland, Miljöförbundet Jordens Vänner

Hur kan samarbete mellan den traditionella miljö- och solidaritetsrörelsen och facket se ut? I Nätverket för Gemensam Välfärd har Lars varit med och skapat budkavle för välfärd. Han har också samarbetat med SEKO för ett sammanhållet järnvägssystem.

Några frågor i föreläsningen:
• Hur kan den offentliga sektorn gå före i klimatomställningen?
• Spårinvesteringar och stadsplanering som kan ge jobb och rädda klimatet
• Hur kan vi ställa om miljonprogrammet till sol och energieffektivitet?
• Avreglering av tåg och busstrafik – ett hot mot miljövänliga transporter.
• Vattenfall, Sveaskog, SSAB – hur kan statens bolag bli miljöledande?

Protestmöte utanför Lindängens vårdcentral

Vi kämpar vidare mot nedläggningen av Lindängens vårdcentral

Torsdag 15 april kl 18

Kom och visa ditt stöd!

Intressant Bloggar om politik, samhälle, miljö, välfärd

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us