Att sätta sig i Monas knä…

Jorge | | Bloggat


…levererar ingen vänsterpolitik

Själv orkade jag inte se hela debatten mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt. Jag tycker oftast att “dueller” mellan dessa två är trista tillställningar. Och det beror inte på att det skulle vara något fel på Mona Sahlin som person (Fredrik är i så fall mera motbjudande i mina ögon) utan på att de politiska skillnaderna mellan de två har krympt.

Till och med Aftonbladet utropar Storseger för Reinfeldt igen. Väljarna tycker bäst om Reinfeldt. Men de föredrar Sahlins politik. Skriver AB. Ja, väljarna föredrar vänsterpolitik. Det är inte så underligt efter ytterligare fyra år av högerpolitik med ökande klyftor, orättvisor, arbetslöshet, försämrad välfärd och ökad fattigdom och misär.

Men detta är en politik som pågått i tjugofem års tid. Oavsett regering. Hastigheten högerut har varierat, men riktningen har varit densamma. Så kommer det ock att förbli även om det blir regeringsskifte till hösten.

Den som vill ha en vänsterutveckling får vända sig vänsterut och hjälpa fram en ny kraft på vänsterkanten. Kanske kan vi även i Sverige få en nytt antikapitalistiskt parti så som skett i flera europeiska länder. Socialistiska Partiet, där jag själv är medlem, är en organisation som jobbar för och vill bidra till en sådan utveckling.

Vad kan en sådan liten organisation bidra med? Ja, faktiskt mer än de flesta tror. Sveriges arbetskraft består av 4,9 miljoner människor. 93 procent av dem – 4,6 miljoner – är löntagare. Av dessa är 3,5 miljoner arbetare och lägre tjänstemän. Två tredjedelar av löntagarna saknar högre utbildning. Sveriges vanligaste yrken är vårdbiträde, personlig assistent och undersköterska. 0,4 miljoner är arbetslösa. Knapp 7 procent är företagare. Av dem är 75 procent enmansföretag. 0,1 procent av företagarna har fler än 250 anställda…

Men vems världsbild är det som regerar? Börja med att skaffa dig en motbild. Och där kan Socialistiska Partiet bidra. Ett bra tips är att ta en prenumeration på veckotidningen Internationalen. På nätet kan du se hur du prenumererar på papperstidningen.

Några gånger om året medföljer tidskriften Röda Rummet som bilaga till Internationalen. Röda Rummet finns numera på nätet i sin helhet med alla intressanta artiklar. För att förändra världen måste man kunna förstå den.

I det senaste numret finns bland annat bilarbetaren Lars Henrikssons artikel Att ge förnuftet muskler – om alternativ produktion, klimat och klasskamp. Ett värdefullt bidrag till strategin för att göra något vettigt av den hotade svenska bilindustrin.

I samma nummer finns också artikeln Homo socialismus? – om biologi, egoism och möjliga felslut. Det är zooekologen Erik Svensson och samhällsläraren Pia Gustavsson som ger sin syn på nya evolutionsbiologiska forskningsrön.

Det är hög tid att människor på vänsterkanten, som vill se verkliga förändringar, kommer samman och börjar diskutera en annorlunda strategi än den som Lars Ohly står för. Att kasta sig runt halsen på Mona Sahlin lär inte räcka långt. Bor du i Malmö med omnejd och är intresserad av medlemskap i Socialistiska Partiet så kontakta mig på ronny.akerberg@gmail.com

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us