Småföretagare i protest vid Arlanda

Jorge | | Bloggat


Småföretagare i taxibranschen protesterar mot vad de upplever som en försämring av deras arbetsvillkor. Det nya system som Luftfartsverket tagit fram för taxi vid Arlanda flygplats menar de små taxiåkarna och egenföretagarna är orättvist:

Konflikten med Luftfartsverket är gammal. Friåkarna känner att man försöker skuffa bort dem från ett av de bästa ställena att få körningar i Stockholmstrakten. Den nuvarande aktionen har organiserats av Storstockholms taxisektion inom fackförbundet Syndikalisterna. Enligt Jan Abrahamsson på fackförbundet Syndikalisterna är det även många friåkare som inte är med i Syndikalisterna som är där och protesterar ändå.

Orsaken är en ombyggnad så att två taxifiler har blivit sju, av vilka de stora bolagen har fått varsin fil och de små taxiaktörerna samsas i en fil. Ett staket leder kunderna till mitten av taxifilerna, vilket enligt friåkarna missgynnar dem eftersom man hamnar mitt framför de stora bolagen och måste gå tillbaka 30 meter på andra sidan av staketet för att komma till friåkarna.

– Det förstår ju alla att man inte orkar det om man har en massa bagage. Så här gör de bara för att missgynna friåkarna, säger Jan Abrahamsson, på fackförbundet Syndikalisterna.

Anders Bredfell menar dock att det är lika rättvist för alla taxibilar.

Som framgår är många av de så kallade friåkarna i taxibranschen organiserade i Syndikalisterna (SAC) och det är genom denna organaistaion som protesten organiseras. Och det man protesterar mot är alltså ett system som man menar missgynnar de mså taxibolagen och egenåkarna. De protesterande blockerar utgångarna från de olika terminalerna och möjligheterna att ta en taxi.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us