Dåligt avtal för IF Metall

Jorge | | Bloggat


Det är inget bra avtal som IF Metall har slutit. Det får också kritik från andra fackförbund. Bemanningsavtalet löser inga problem, säger man från Pappers. Pappers avtalsansvarige Matts Jutterström menar att arbetsgivaren får ett frikort under företrädesrättens första sex månader att välja var tredje återanställning själv.

– Det är ingen bra regel, tycker jag. Det är inte vad vi krävt och det löser inga problem. I dag är företrädesrätten nio månader. I IF Metalls uppgörelse blockeras uthyrningsföretagen de första sex månaderna. I gengäld får arbetsgivaren större frihet att välja bland dem med företrädesrätt.
– Då kan arbetsgivaren fortfarande kränka två av tre.
– Det är något helt nytt att släppa in godtycket i Las på det här sättet.

GS (facket för skogs-, trä- och grafisk bransch) tycker inte heller att IF Metalls lösning av bemanningsfrågan är bra.
– Det finns en del svårsmälta inslag, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö.

Nej, IF Metalls avtal kan definitivt inte tjäna som något allmänt riktmärke. Förlängningen av möjligheten att träffa lokala krisavtal är ytterligare ett dåligt inslag i uppgörelsen. Lokala fackliga organisationer riskerar att pressas att acceptera kortare arbetstid och lägre lön. Att garanteras 392 kr i månaden på individnivå under 22 månader är inte heller något lyft i en tid av ökad inflation och prishöjningar.

Kampen måste gå vidare. Medlemmarna måste sätta press underifrån på de fackförbundsledningar som varslat och omvandla det rätt tomma hotet om stridsåtgärder till verklighet. Annars är risken stor att facktopparna faller till föga inför pressen från arbetsköparna. Att avtalet ska ut på omröstning innan pamparna skriver på är ett lika aktuellt krav. Än mera aktuellt efter IF Metalls snöpliga slut i avtalsrörelsen.