Lyckat möte i Malmö

Jorge | | Bloggat


Kampen för välfärden ska stå i främsta rummet
Många kom för att få goda argument mot nyliberalismens myter

På Socialistiska Partiets möte igår lördag med Daniel Ankarloo deltog drygt tjugofem intresserade personer. Daniel, som är fil dr i ekonomisk historia, pratade om det nya Sverige som växt fram genom den nyliberalt inspirerade politik som, i olika varianter, förts sen åttiotalet.

Han kunde visa hur de argument som nedskärnings- och privatiseringspolitiken bygger på saknar saklig och vetenskaplig grund. För den intresserade kan jag tipsa om hans bok Marknadsmyter som effektivt klär av det politiska och ekonomiska etablissemangets påståenden på de här områdena.

Både under och efter föredraget fördes en intressant och givande debatt om socialisters argument och agerande för att stimulera och organisera kampen för välfärden och mot etablissemangets politik. Ett möte som gav mersmak.

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us