Naiv inställning till Geely-Volvoaffären

Jorge | | Bloggat


Den svenska näringslivsministern, Maud Olofsson, den svenska regeringen, fackföreningarna och media (inklusive ledarsidor) uttrycker i  mångt och mycket en naiv ståndpunkt vad det gäller Volvo Personvagnar. Man undrar ibland om de tror på vad de säger när de hyllar Geelys köp av Volvo och försöker det till att man nu räddar jobben i Göteborg. Förmodligen tror väl några på det som de säger, vilket ju förefaller otroligt naivt, medan andra ganska säkert bara upprätthåller skenet så att folk ska bli lurade och inte börja bråka.

Ingenting kan vara felaktigare och det inser man också när man läser affärstidningar och en del mer okurrumperade och insatta ekonomi- och bilindustriskribenter. Stephan Lövgren i Göteborgs-Posten är en skribent som klassisk anda (läs Anderz Harnings Tidningslorden) alltid ser positivt på allt som Vololedningen beslutar och han är därmed helt opålitlig i sammanhanget. Men det finns andra som är mer oberoende från bilindustrintressen.

Med all sannolikhet kommer Volvo att produceras i Kina istället för i Sverige och Belgien i framtiden. En förflyttning av produktionen dit kan vara genomförd så snart som inom 5 år, men kanske blir det lite senare. Men den kommer, var så säker.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us