Alliansen imponerar inte

Jorge | | Bloggat


Alliansregeringens infrastruktursatsning imponerar inte. Av de 417 statliga miljarderna på tio år handlar närmare hälften, 200 miljarder, om drift- och underhållsåtgärder. Av de ytterligare 65 miljarder som ska skjutas till kommer en stor del från kommuner och regioner, vilket naturligtvis blir ytterligare en belastning på kommunernas ekonomi.

Staten satsar för lite och någon klimatomställning av det svenska transportsystemet syns inte i paketet. Istället är det ökade satsningar på massbilism som gäller, bland annat den så kallade Förbifarten i Stockholm. Fler vägar och motorvägar kommer att ytterligare driva upp biltransporterna och utsläppen av koldioxid.

Alliansen kör i gamla hjulspår och det kommer att stå oss dyrt framöver. Ju längre vi skjuter upp den oundvikliga omställningen desto mer kommer det att kosta och tiden som vi har till vårt förfogande kommer att krympa. Kortsiktig kapitalistisk tillväxtfilosofi är det som gäller.

Den enda form av tillväxt vi kan ha framöver är hållbar tillväxt, dvs tillväxt av välfärd och kultur, tillväxt av kollektivtrafik, tillväxt av förnyelsebar energi, tillväxt av ekologiskt jordbruk osv. Allt annat är en illusion och slutar med katastrof. För att undvika ett framtida klimatkaos krävs ett jämlikt och rättvist samhälle där vi stoppar racet mot avgrunden.