Totalt fel väg att gå i trafikpolitiken

Jorge | | Bloggat


Vi lever i en värld där vi släpper ut för mycket koldioxid som en följd av bland annat fossila bränslen i bilar. Utsläppen av koldioxid behöver minska för att inte jordens uppvärmning ska bli katastrofal. En uppvärmning där växthusgaser som exempelvis koldioxid har en avgörande betydelse. Att i det läget besluta om jätteinvesteringar i fler biltrafikleder som Förbifart Stockholm och Marieholmstunneln i Göteborg är direkt kontraproduktivt. Fler trafikleder innebär ökad bilism och ökade utsläpp av växthusgaser. Det innebär att påfrestningen på klimatsystemen ökar och att uppvärmningen av jordklotet påskyndas.

Inte heller innebär det någon lösning av trafikproblemen med köer och liknande. För nya biltrafikleder innebär ökad biltrafik och snart är köerna där igen. Lika mycket köer som innan, trots mer vägar. Att det blir så här vet forskningen. Men som vanligt lyssnar inte borgarregeringen (inte sossarna heller tyvärr) på forskarna och vetenskapsmännen. Det gör man ju inte på skolområdet eller när det gäller brottsbekämpning. Det är alltså knappast förvånande att man inte heller gör det när det gäller trafik.

Ökad bilsim gö det också svårarer att få till stånd en vettig och fungerande kollektivtrafik. Kollektivtrafik är på alla sätt mer miljövänlig än bilism. Dels blir det mindre utsläpp, dles tar kollektivtrafiken betydligt mindre ytor i snapsåk än bilismen med sina stora motorvägar och kala parkeringsytor.

Kort sagt innebär det stora Stockholmspaketet inga större förbättringar av något. Utan försämringar när det gäller klimatet och kollektivtrafiken. Detta trots att det finns bra satsningar på viss kollektivtrafik i paketet som utbyggnad av spårväg och snabbspårväg i Stockholm. Men satsningarna på ökad miljöfientlig biltrafik är desto större.

Intressant?
Läs mer: Effekt, Röda Malmö, HBT-sossen, Fogelqvist, Huddingeperspektiv,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us