Bättre för stockholmstrafikanterna utan Förbifarten

Jorge | | Bloggat


Publicerar här ett uttalande av Naturskyddsföreningen och en länk till en rapport om Stockholmstrafiken de har tagit fram. Jag är anhängare av trängselavgit men tycker att ett borttagande av reseavdrag vore bättre.

Bättre för stockholmstrafikanterna utan Förbifarten

Smartare trängselavgifter och bättre kollektivtrafik är viktigare för stockholmsbilisterna än att bygga Förbifart Stockholm. Det visar en rapport om Stockholmstrafiken som Naturskyddsföreningen i Stockholms län presenterar idag.

– Om pengarna istället satsas på bättre kollektivtrafik blir det också möjligt att nå det mål om att minska koldioxidutsläppen ifrån länets vägtrafik med 30 procent som partierna i regionen ställt sig bakom, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

I rapporten redovisas nya modellkörningar över stockholmstrafiken som konsultföretaget WSP gjort på föreningens uppdrag.

En slutsats är att den enda möjligheten att förhindra att köproblemen i Stockholms ökar dramatiskt under de närmaste åren är att utveckla trängselskattesystemet. Med smartare avgifter går det att förhindra den infarkt som är nästan garanterad med de förslag som ingår i det s.k. Stockholmsavtalet som regeringen presenterade på DN-debatt 29 mars.

– Regeringen försöker låta handlingskraftig, men har i praktiken gett upp inför trängselproblemen. Man vräker ut miljarder på ny infrastruktur men bryr sig inte om hur trafiken fungerar, särskilt inte på kort sikt, konstaterar Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

Naturskyddsföreningens rapport konstaterar att regeringens trafikplanering dessutom står i strid med landstingets regionala mål om att till 2030 minska koldioxidutsläppen från regionens vägtrafik med 30 procent.

– Regeringen räknar med att vägtrafiken till 2030 ska öka med 75 procent, men enligt regionplanen måste ökningen begränsas till 30-35 procent om klimatmålet ska nås, säger Mårten Wallberg.

– Stoppar vi miljardrullningen till vägbyggen samtidigt som vi utvecklar trängselavgifterna och förbättrar kollektivtrafiken kan vi både slippa bilköerna och dämpa koldioxidutsläppen. Motorvägsplanerna kortsluter klimatmålet, säger Svante Axelsson.

Läs rapporten:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/rapport-stockholmstrafiken.pdf

För frågor kontakta:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen 070-728 25 85
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Mårten Wallberg, ordförande Naturskyddsföreningen Stockholms län 0733-746 714
marten.wallberg@naturskyddsforeningen.se
Magnus Nilsson, trafikexpert Naturskyddsföreningen 0708-99 66 88
magnus.nilsson@naturskyddsforeningen.se

Intressant?
Bloggat: HBT-sossen, Jinge,
I media: DN1, 2, 3, 4, SVD1, 2, AB, EX,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us