Hur ska CIA få Europa att älska kriget i Afghanistan?

Jorge | | Bloggat


Ett hemligt dokument från den amerikanska underrättelsetjänsten CIA har publicerats på den ansedda sajten Wikileaks.

Wikileaks publicerar hemliga rapporter från regeringar och storföretag som innehåller angelägen kunskap för allmänheten. Sajten har fått en utmärkelse av Amnesty International för sina avslöjanden om polisens mord på oppositionella i Kenya.  Nu är det CIA:s tur att få sin smutsiga tvätt uppvisad. I det hemliga dokumentet skisseras en strategi för att möta den kritiska europeiska opinionen mot kriget i Afghanistan.  CIA är bekymrat sedan den holländska regeringen fallit på frågan om deltagande i kriget och fruktar nu att det inte räcker med att förlita sig på europeernas ”likgiltighet” – något som man menar hittills gjort det möjligt för deras regeringar att sända trupper. Den amerikanska underrättelsetjänsten befarar att en växande opinion i framför allt Tyskland och Frankrike kommer att kräva att dessa länder drar tillbaka sina styrkor, bland annat för att ett ökande antal soldater förväntas bli dödade under strider i sommar.

Den hemliga rapporten föreslår kampanjer för att påverka opinionen, exempelvis en argumentering för att ett nederlag för väst i Afghanistan skulle innebära att Europa skulle konfronteras med ökade flyktingströmmar, mer narkotika och mer terrorism. Ett annat tema som nämns är att lyfta fram afghanska kvinnor som berättar om talibanernas förtryck.

Den brittiska tidningen Daily Telegraph som rapporterar om dokumentet citerar dock en tidigare västdiplomat i Afghanistan som varnar för att det kan gå illa om inte budskapen är tillräckligt ”nyanserade”.  Det kan bli aktuellt att USA och dess allierade känner sig tvingade att gå över till att försöka avsluta kriget med förhandlingar och kompromisser, menar diplomaten och tillägger: ”Om man säger ‘Gud, vad kommer att hända när talibanerna återvänder till makten?’ kan det bli svårt att samtidigt föra en diskussion om försoning.”

En kommentar till rapporten på den respekterade sajten Global Research – som bevakar globaliseringsfrågor – understryker de realpolitiska övervägandena i kriget, sådant som inte precis hör hemma i en PR-kampanj. Det handlar till exempel om att  de NATO-ledda styrkorna numera har slutat att ingripa mot opiumodlingen i Afghanistan. Det finns nämligen alltför många band mellan den USA-stödda afghanska regeringen och narkotikahandeln för att de militära striderna skulle kunna kombineras med ett krig mot narkotikan. Till det kommer att det kan uppstå nya bekymmer om den officiellt proklamerade kampen mot narkotikan blir alltför framgångsrik: de astronomiska penningsummorna från den internationella knarkhandeln har under de senaste åren spelat en viktig roll för att lindra de ekonomiska problemen för bankerna i väst.

Det hemliga CIA-dokumentet har hittills inte väckt så stor uppmärksamhet i Sverige men har refererats i en artikel i Dagens Nyheter.

Gunnar Wall

intressant