Nya läggmatcher för facken

Jorge | | Bloggat


De avtal som nu slutits verkar gå i samma stil som IF Metalls dåliga avtal. Man lägger sig för de offensiva arbetsköparna utan strid. “Avtalet innebär en löneökning som motsvarar andra träffade avtal”, säger man på Livs hemsida.

-Jag bedömer att detta avtal säkrar reallönerna, säger Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande i Livs. Samma kommentar kommer från GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö i SvD.

Den här typen av kommentarer tyder på att utfallet av avtalet är högst osäkert. Dessutom sker ingen höjning av lönerna förrän två månader in i avtalsperioden, först från 1 juni i år utbetalas 0,9 procent. Ytterligare 2,3 procent nästa år verkar lite för att möta ökad inflation och stigande priser.

Även när det gäller bemanningsfrågan verkar osäkerheten bestå. “En överenskommelse om bemanningsföretagen säger att en livsmedelsarbetsgivare ska särskilt förhandla med sin motpart om behovet av inhyrning skulle överstiga fem veckor”, läser jag i AB. Det verkar ju ge arbetsköparna gott om kryphål.

Ut med avtalet för medlemmarnas granskning och omröstning innan avtalen godkänns!