Att vara revolutionär: Del 2

Jorge | | Bloggat


Vi fortsätter bloggserien om ”revolutionären”, skriven av Håkan Blomqvist, här saxad från den sprängkraftiga bloggen Röda Lund. Tanken är att vi ska dunka upp ett inlägg varje söndag. Kom ihåg att det är fan legitimt att snacka politik och att agera, gör nått bra av dina tankar sitt inte hemma och andas tungt. Ut, tillsammans, och känn hur jävla mycket luft du får!

Det är kapitalismen – produktionen för en världsmarknad som domineras av jättelika bolag vars enda mått på framgång är vinsten – som gör det omöjligt för världsbefolkningen att bryta sig ur fattigdom och underutveckling. De svältande miljonerna i Etiopien och Somalia är ingen bra marknad för storföretagen, därför räknas inte deras behov. Det är lönsamt för livsmedelsjättarna att tvinga jordbruksbefolkningen i Västafrika att odla jordnötter för export istället för mat åt sig själv. Och så skickar vi tillbaka några smulor av vinsterna i form av u-hjälp som de hungriga måste ta emot, på våra villkor. Och ett av de viktigaste villkoren, garanterat av den rika världens frihandelsorganisationer som WTO, är just att hålla landet öppet för de stora exportföretagen.

Det är kapitalismen som i en gigantisk ond cirkel vänder industrialismens historiska möjlighet -grundläggande välfärd för alla och kortare arbetstid – till en konsumtionsfälla som riskerar att förstöra livets förutsättningar.

När vi talar om att avskaffa kapitalismen, menar vi inte att alla ska äta ur samma risskål eller gå i samma kläder. Då pratar vi inte om att avskaffa allt personligt ägande, all tävlan, allt privat och alla skillnader. Nej, vi talar om att avskaffa den privata vinsten, det privata berikandet, som dominerande drivkraft och måttstock i samhället. Vi talar om att avskaffa det privata ägandet av de viktigaste resurserna, de som avgör vårt samhälles utveckling.

Först om vi, alla människor, gemensamt och demokratiskt kan bestämma över samhällets viktigaste tillgångar har vi en chans att angripa roten till världsproblemen. Då har människorna en chans att medvetet besluta förändra de onda kretsloppen. Då skulle vi kunna avbryta den utplundring av de fattiga folken som vår del av världen gör sig skyldig till. De skulle därmed kunna utveckla sin egen livsmedelsförsörjning utan våra allmosor. Själva skulle vi tvingas förändra mycket av den förslösande livsstil som drivits fram av vår kapitalism. Men i gengäld skulle vi få ett rikare utbyte med folk över hela jorden som växte och skapade utifrån sina verkliga förutsättningar, och inte hölls i fattigdom och slaveri. Då skulle vi ha en möjlighet att omvandla industrialismen till befriare istället för en förslavare. Vi har ju aldrig fått se att se vad industrin hade kunnat åstadkomma om den styrts av allas behov och intressen.

Röda Lund: Bara ett sätt att rädda SAAB: Ta över maskinerna och ockupera lokalerna!

Röda Lidköping: Dags för myteri!