Pedofilskandalen i den katolska kyrkan rullar vidare

Jorge | | Bloggat


.

Det handlar om patriarkat och kyrkans rikedomar

.
I Svenska Dagbladet hävdar religionsforskaren från Lund, Antoon Geels,  att  ”det är den urgamla kristna dualistiska människosynen där man delar upp människan i kropp och själ – och höjer upp det världsliga och nedvärderar det kroppsliga och sexuella” som är bakgrunden till regeln om celibatlöftet och skapar konflikter för många människor. Han diskuterar också den auktoritet och den makt som kyrkans företrädare ofta har över sina offer.

.

Påvens egen predikant  Raniero Cantalamessa försöker väsa ifrån sig
kritiken genom att absurt nog kalla den antisemitisk…
.
Men det handlar också om patriarkat i ordets mest fullödiga mening. Det är män och bara män som utövar kyrkans ( Guds ) makt. Män som ska leva i sexuell avhållsamhet för att bättre kunna koncentra sin uppmärksamhet på andliga ting. I ett celibat ”utan egentligen andra kvinnor i åtanke än jungfru Maria”, som jag skrev i ett inlägg för några dagar sedan. Geels framhåller inte heller den viktigaste materiella orsaken till att prästernas tvingades att avge sitt löfte om att leva ogifta. Kyrkan ville inte ha ett ekonomiskt ansvar för änkor eller efterlevande barn. Var prästerna ogifta kunde ingen annan göra några anspråk på deras kvarlåtenskap när de dog…
I Svenska Dagbladets artikel nedvärderar litteraturvetaren Göran Hägg också betydelsen av att den katolska kyrkans mest skitiga byk tvättas offentligt. Han tror inte att anhängarna i den katolska världen bryr sig. Jag tror att han tar miste. Bland annat i radion P1 har man i veckan refererat till den undersökning som visat att 25 procent av Tysklands katoliker vill lämna den egna kyrkan. Här lägger jag ut en repris av min tidigare blogg:

.

ÄR DEN KATOLSKA KYRKAN

ETT KRISTET PEDOFILNÄTVERK?

.

Rasistiska hemsidor och bloggare hävdar gärna att profeten Mohammed var pedofil. Samtidigt blir nyhetsflödet om pedofilskandalerna inom den kristna katolska kyrkan allt stridare. Nu senast kan vi läsa om att den reaktionäre påven Benedictus XVI under sin tid som biskop i Tyskland tycks ha varit med om att tysta ner brotten i stället för att hjälpa till med att lagföra de skyldiga.
Ibland suffleras också våra islamofober  av högerkristna som försöker att stärka sina egna varumärken på de religiösa marknadsplatser där de uppträder. Nu senast var  det Carola Häggqvist förre man, Runar Sögaard,  som i ett inspirerat tungomål kom fram till att ”Buddha är fet, han är rund och han är brun” samt att ”Muhammed är ingen gud. Han var en förvirrad pedofil”. Däremot ingenting om att ”Jesus inte kunde vara Guds son eftersom han var jude”…

.

Nu vänds blickarna mot påven Benedictus XVI. Har han tystat ner pedofilskandalerna?

.

Lösryckt från historiens forntida töcken – där också våra samhällen accepterade barnäktenskap på samma sätt som de arabiska – pekar rasisterna på att Muhammed inte bara hade en massa fruar utan att han också gifte sig med en sexårig flicka, Aisha. Ett äktenskap som enligt sägnerna ska ha ”fullbordats” när hon var nio.

.

.

.

På nätet finns det hur många grova  rasistiska hemsidor som helst där man anspelar på att Mohammed, granskad med moderna mått, skulle ha varit  en pedofil. Vilket naturligtvis är ett absurt påstående i ett historiskt ljus. Giftermål var oftast ett sätt att bekräfta allianser med blodsband eller ett skydd för vad som annars skulle ha blivit värnlösa kvinnor. Mohammed delade säng med 11 – 13 kvinnor. En var judinna och en kristen kopt från Egypten…

..

.

.

Våra hemmarasister tiger däremot helt om de tiotusentals fall av övergrepp, av sexuellt ofredande och våldtäkter mot barn som utförts av katolska präster och som skett nu i modern tid. Vi hör inte Jimmy Åkessons tala om den katolska läran som ett hot mot Sverige. Om vi backar i historien hade en sådan kampanj fungerat. Då sågs ”papisterna” med sina avlatsbrev, helgondyrkan och sitt auktoritära påvedöme som ett hot mot den svenska lutheranska kyrkan. I Gustav II Adolfs fotspår gällde det att bekämpa det katolska hotet mot den rena evangeliska läran. Men i dag är bilden en annan. Eftersom kampanjerna mot islam bara är en förevändning, en ”godtagbar” ursäkt för rasism riktad mot utomeuropeisk invandring, fungerar det dåligt med att också peka ut alla Europas katoliker som tilltänkta pedofiler.

.

Här en bild på prästen Murphy, med fromt knäppta händer,
tillsammans med sina korgossar.
För i dag har påvedömets heliga gloria verkligen hamnat på sned. I land efter land har offren för pedofilerna i det katolska prästerskapet avslöjat oerhörda övergrepp. På Irland, som kanske har varit värst drabbat, har i dagarna två biskoparna tvingats att gå i pension, därför att de under lång tid tystat ner alla de sexuella övergrepp som de egna prästerna iscensatt. I officiella rapporter sägs att under åren 1970-1990 har minst 14 500 barn ofredats sexuellt. I USA har det gjorts undersökningar som pekat ut minst 4 400 präster som pedofiler. Det mest skandalösa fall som nu åter aktualiserats är de massvåldtäkter som utförts av en präst vid en skola för dövstumma pojkar i Wisconsin. Otaliga övergrepp skedde mellan 1950-1974. Han lärde sig teckenspråk som ett av sättet att komma nära skolans utsatta barn. När situationen till sist blev ohållbar därför att många av offren blev vuxna och krävde upprättelse blev prästen, Lawrence. C. Murphy, inte straffad utan bara diskret omplacerad till en annan tjänst där han fritt kunde utsätta nya pojkar för övergrepp. Fram till sin död 1998 kunde han bland annat  ”hjälpa” till med att få ordning vid en uppfostringsanstalt – för unga pojkar…

.

A mock wanted poster from 1974 handed out by former pupils at St    John’s School for the Deaf in Milwaukee

För att väcka uppmärksamhet på Murphys övergrepp gjorde de döva pojkarna en affish som de klistrade upp i sin hemstad.
Bland annat på kyrkporten…

.

I land efter land ser det likadant ut. Ny läckor,  nya avböner. I Canada. Frankrike. I Australien.  I vårt grannland Danmark har för två dagar sedan den katolske biskopen, efter massvis med påstötningar, tvingats att annonsera att det även där blir ”en opartisk utredning”.  I Brasilien, det land i världen med mest katoliker, har en TV-kanal  nyligen skapat ett oerhört rabalder genom att visa bilder på hur en präst från det fattiga d`Alagos i nordöstra Braslien tvingar en liten korgosse att suga av honom…
Till sist är det nu Tyskland och den nuvarande påvens ansvar som kommit i blickpunkten. Nya fakta tycks visa att han, under sin tid som landets ärkebiskop, medverkat till att hjälpa präster som utsatt barn för sexuella övergrepp att hålla sig undan. Förövarna har fått skydd. Offren har åsidosatts. I veckan har påven också tvingats till att be alla katoliker på Irland om ursäkt, för de massvåldtäkter mot barn som begåtts av präster från den egna kyrkan. Men ursäkten gäller inte kyrkans eget ansvar för att ständigt försöka skyla över och gömma undan dessa brott.
Är då alla katolska präster pedofiler? Naturligtvis inte. Påvedömet insisterar också på att det inte finns några vetenskapliga undersökningar som skulle belägga att det celibat, den sexuella avhållsamhet, som gäller för de egna prästerna, skulle kunna innebär en risk för att deras sexuella intresse i stället riktas in mot värnlösa, oskyddade barn.  Men självklart är det så att hela kyrkans auktoritära struktur. Dess patriakat – utan egentligen andra kvinnor i åtanke än jungfru Maria – skapar ett klimat där sexuella övergrepp mot barn kan ligga nära till hands. Inte nog med att kyrkan först säger att homosexualitet är en synd som egentligen ska bestraffas i Helvetet. Detta därför att Gud har skapat män och kvinnor för att leva tillsammans. Sedan ska denna skapelsens mening inte gälla för de män som är präster. De ska i stället leva som avhållsamma munkar i nära umgänge med små pojkar…
Av tradition brukar socialister mena att det viktiga är ”en enhetsfront på jorden”. Det vi tycker om himlen lämnar vi därhän. Men av tradition är marxismen också – och det med rätta – en antiklerikal rörelse. Vi bekämpar de religiösa institutioner och de präster som predikar om och vill bestämma över hur våra samhällen och våra liv här på jorden ska organiseras och hur vi ska leva. Vi är emot alla ”dödssynder” och försvarar alltid all frivillig och kärleksfull sexualitet – mellan vuxna människor. Vi är emot såväl sharialagar eller abortförbud i Guds namn. Men vi vill vare sig hetsa mot Islam eller den katolska kyrkan. Eller för den delen ”den heliga evangeliska läran”.
Men i Guds namn ska ingen få förgripa sig på någon annan människa.

******

..

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

I pressen: SVD1,SVD2,SVD3,DN1,DN2,DN3,SDS1,SVD4,DN4,