Ekosocialism eller klimatkaos?

Jorge | | Bloggat


Intressant möte med Andreas Malm

Lördag 17 april kl 15 på Röda huset, Industrigatan 4 i Malmö
Arr: Socialistiska Partiet i samarbete med Kvarnby folkhögskola

Intressant Bloggar om politik, samhälle, klimat, miljö, socialism, ekosocialism

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us