Den trånga vägens svindel: Reflektion kring en splittring

Jorge | | Bloggat


En splittring inom vänstern. Ingenting nytt i historien, men vad kan vi lära av den?
”Partiets kurs är snävt utprickad, likt en smal bergsstig. Minsta felsteg åt höger eller vänster störtar dig ner…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us