Valsedlarna är klara

Jorge | | Bloggat


Vi har nu gjort klart valsedlarna.

Valkrets Centrum – Nordöstra

1. Henrik Hedman, Lärare
2. Jonny Danielsson, Behandlingspedagog
3. Axel Marnung, Studerande
4. Sajma Sarafiloski, Författare
5. Marlena Dittrich, Studerande
6. Hans Wendel, Pensionär
7. Merete Karlsen, Specialpedagog

Valkrets Norra – Östra – Södra – Västra

1. Merete Karlsen, Specialpedagog
2. Hans Wendel, pensionär
3. Axel Marnung, Studerande
4. Sajma Sarafiloski, Författare
5. Jonny Danielsson, Behandlingspedagog
6. Marlena Dittrich, studerande
7. Henrik Hedman, Lärare

Två bra och kompetenta listor.

Henrik Hedman

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us