Intressant möte om ekosocialism

Jorge | | Bloggat


Samhällsdebattören och författaren Andreas Malm talade igår lördag på ett möte med rubriken “Ekosocialism eller klimatkaos?” arrangerat av Socialistiska Partiet i Malmö i samarbete med Kvarnby folkhögskola.

Ett tjugofemtal personer lyssnade till ett mycket intressant fördrag som delvis baserade sig på Andreas, som han uttryckte det, “favoritmarxist” Ernest Mandels “Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen“.

Andreas undersökte vilka energikällor och byte av energikällor som legat bakom de hittills fem stora ekonomiska uppgångarna för kapitalismen och hur sociala motsättningar och kampen om social makt drivit på utvecklingen. Avslutningsvis ställde han också frågan om en ny våg kan ske på grundval av förnyelsebar energi?

Den efterföljande diskussionen handlade om stort och smått, lokalt och globalt och gav uppslag och inspiration för en fortsatt debatt om hur vänstern kan ingripa i klimatdebatten och skapa allianser som utmanar det politiska och ekonomiska etablissemanget. Utan tvekan ett möte som gav blodad tand.

Ny hemsida: Ekosocialism

Bloggat: Röda Lund
 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us