Möte om ekosocialism blev uppskattad föreläsning om ”långa vågor”

Jorge | | Bloggat


Ca 25 personer slöt upp på SP-Malmös möte om ”Ekosocialism eller klimatkaos” igår. Mötet anordnades på Kvarnby Folkhögskola och var inledningen av ett samarbete där skolans ledning i…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us