Andreas Malm: Därför ansluter jag mig till Socialistiska partiet

Jorge | | Bloggat


Nedan en text skriven för Röda Lund av Andreas Malm om varför han väljer att ansluta sig till Socialistiska partiet och dess Lundaavdelning. I veckotidningen Internationalens första maj-nummer kommer…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us