Förbifart Stockholm är ett slöseri med pengar

Jorge | | Bloggat


Att bygga Förbifart Stockholm innebär att man bygger för ökad bilism. Varje ny biltrafikled ger ökad bilism och internationell erfarenhet visar att det inte löser de köproblem man vill lösa. Med den ökade bilismen så uppstår köerna snart igen, kanske på nya ställen eller så på samma ställen som förut.

Förbifart Stockholm löser alltså inga problem, bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser och är däfrö inget vettigt och miljövänligt alternativ. Följaktligen är Förbifart Stockholm också ett slöseri med pengar. För löser man inga problem är det ju som att slänga pengar i sjön.

Bättre är att satsa mer pengar på kollektivtrafiken så att resenärer kan åka kollektivt enklare, bättre och effektivare. Från fler ställen och på fler sätt. En utbyggnad av tunnelbanan och av snabbspårvägar i Stockholmstrakten vore då det bästa.

Miljöpartiets förslag om ”bussbana”  och en kollektivtrafik med typ ”spårtaxi” och enheter som ska fungera som bilismen ser jag däremot som ett av alla dessa välmenande och utopiska förslag som faktiskt gör mer skada än nytta i den trafikpolitiska debatten. En ”bussbana” enligt MP:s förslag utnyttjar inte flexibliteten med bussar och inte heller snabbheten och effektiviteten med spårbunden trafik, utan låser fast bussen utan att bli effektivt, följaktligen blir det dyrt. En sådan lösning har som jag ser det inga förutsättningar att kunna fungera med rimliga kostnader och effektivitet över en hel stad. Det känns rent spontant inte vettigt och relevant, men skulle förstås vara miljömässigt bättre än nya bilvägar.

En folkomröstning i frågan om Förbifart Stockholm som oppositionspartierna kommit överens om löser naturligtvis inga andra problem än att de slipper ta itu med den interna osämjan i frågan. Det är helt nekelt ett sätt att lasta över beslutet på medborgarna istället för genom förhandlingar mellan partierna. Inget fel på det, en folkomröstning är ett bra och vettigt demokratiskt instrument i såna här frågor och möjliggör att hela vägprojektet kan stoppas.

Intressant?
Bloggat: Roger Jönsson, In your Face, Sjölander, Röda Berget,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us