Ledarsidan i UNT och Netroots

Jorge | | Bloggat


idag har jag blivit omnämnd på ledarsidan i UNT eftersom Maria Ripenberg kommenterar Erik Laaksos inlägg om att han lämnar den breda socialdemokratiska nätportalen Netroots. På något sätt får jag dock en känsla av att Ripenberg inte vet vad Socialistiska Partiet (SP) är för parti, då hon liksom antyder att det skulle var nåt skumt med oss, ungefär som med de partier som försvarat Stalin och stalinismen. Erik Laakso däremot, han vet nog ganska säkert ungefär vad SP är för parti.

För dem som inte vet det så är SP ett parti som alltid belämpat stalinismen och Sovjetsystemet, ett socialistiskt parti som är anhängare till flerpartisystem och utvidgad demokrati såväl som till ekosocialism. Ja i själva verket kallar partiet sig ekosocialistiskt idag. Med utvidgad demokrati menas att alla områden, även de ekonomiska, i ett samhälle ska vara underställda demokratiska beslut. Det betyder att demokratin också ska gälla företagen och besluten inom företagen som ju idag inte omfattas av demokrati utan är aktiägarnas, kapitalisternas dikatatur. Socialistiska Partiet är ett litet parti men medlem i en internationell organisation, Fjärde Internationalen, där betydligt större partier ingår, däribland franska NPA och filippinska RPM-M (RWP-M).

Om Erik Laakso lämnar Netroots på grund av att jag är med i Netroots och SP så är det nog faktiskt inte för att han är missnöjd med SP som demokratiskt sinnad organisation som Maria Ripenberg tror. Han har tillräckligt bra koll för att känna till vår dedikation för demokrati, utvidgad demokrati och flerpartisystem. Det som kanske snarare fått Erik Laakso att lämna Netroots är att Laakso faktiskt inte är speciellt radikal, han är inte progressiv, kanske inte ens socialist. Socialdemokrat är han dock. Så han hör i motsats till mig kanske inte egentligen hemma på portalen. Han är förmodligen inte nöjd med att förknippas med folk som kämpar för de fattiga, för arbetare och missgynnade. Med folk som mig själv och mitt parti som är för utvidgad demokrati, arbetarkontroll, gemensamt ägande, ökad jämlikhet, frihet och jämställdhet. Det är väl kanske snarare där som skon klämmer för den iofs trevlige Erik Laakso.

För inte är det väl det faktum att han och de flesta andra socialdemokratiska bloggarna, både högersossar och vänstersossar har så mycket färre läsare än vad jag och Jinge har som gör att han lämnar Netroots. För uppenbarligen är det så att väldigt få är intresserade av vad Laakso har att säga, men många fler är intresserade av mina åsikter och uppfattningar. Något som nog Maria Ripenberg inte heller fattat.

Eller kanske är det att han som högersosse inte ingår i det nätverk som pingar och länkar till varandra så det står härliga till, som är problem. Ett nätverk som han nämner i bägge sina inlägg om frågan och där jag eller Jinge definitivt inte ingår (även om jag får länkar från en del av bloggarna på Netroots och i det aktuella nätverket). Vi avviker ju kanske för långt åt vänster, medan Laakso kanske avviker åt höger.

Thomas Hartman skriver några bra saker om det hela, däribland:

Om webkampanjande innebär länkkärlek över partigränserna och ett fritt samtal där bloggare kan utbyta åsikter, ställningstaganden och delta i ett demokratiskt arbete tillsammans då är det enormt positivt. I det arbetet spelar exempelvis Johan Ulvenlöv en enormt viktig roll. Andra viktiga motorer är exempelvis bloggarna Rödgrön och Alliansfritt Sverige.

Jag kan säga att så fungerar det delvis på Netroots, men det är ju en del av detta som Erik Laakso vänder sig mot då han anger min och Jinges icke-socialdemokratiska bloggar som en av anledningarna till att lämna Netroots. Det blir ju istället en aktiv handling mot länkkärlek över partigränserna att lämna med de motiveringar Laakso har angett.

Förutom Netroots ingår jag i ytterligare två bloggnätverk av samma typ, Vänsterbloggar och Konfliktportalen. Netroots ger mig inte speciellt många läsare, Konfliktportalen lite fler och Vänsterbloggar ännu mer.

Intressant?
Bloggat: Peter Karlberg, Kulturbloggen,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us