Nationalism högaktuellt ämne

Jorge | | Bloggat


Boknytt
Vad är nationalism?
Öyvind Österud
Universitetsförlaget

Nationalism högaktuellt ämne

Både vänstern och högern trodde länge att nationalismen var ett historiskt fenomen som skulle dö ut med utveckling, modernisering och internationalisering. Men idag är nationalism i form av etniska inbördeskrig och urfolk som kräver sina rättigheter ett brännande tema i samhällsdebatten.

I ett Europa, traumatiserat av nazismen och Jugoslavien har den intellektuella eliten använt sitt problemformuleringsmonopol till att svartmåla alla former av nationalism, som i exempelvis Sverige närmast jämställs med rasism, enligt Öyvind Österud, norsk professor i internationella konfliktstudier vid Institutet för statsvetenskap vid Oslo-universitetet.

Själv har han skrivit en mer balanserad bok i ämnet, där han tar upp etnicitetens och nationalismens både mörka och ljusare sidor. Bland annat varnar han för att försvagningen av nationalstaterna, via EU och marknad, kan reaktivera den onda formen av splittrande och aggressiv nationalism. Det nationella blir monopoliserat av extremister ifall de moderata negligerar det, varnar han.

Läs också: Björn Eriksson, Glöm inte nationen, socialister!

Intressant?
I media: NM,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us