Andreas Malm, ekosocialistisk debattör: Därför går jag med i SP

Jorge | | Socialistiska Partiet


Andreas Malm vet vi vem det är. Han finns överallt där det rör sig. Självklar i fråga om klimatet, Palestina, Irak. Han har gjort sig hörd. Han har gett ut en rad böcker. Och för det mesta ställt till med debatt. Han är inte precis något monument inom vänstern. Det skulle han inte gilla att höra. Men nog står han där som någon vi måste räkna med i våra bedömningar och vårt politiska tänkande. Kunnig och pålitlig – och engagerad. Ta bara klimatboken från 2007. Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent. Recensenterna i de stora tidningarna bara gapade. Jo, nog är han någon att räkna med inom den ack så svaga och splittrade svenska vänstern. Främst har han förknippats med SAC och var i många år skribent på Arbetaren.
Och nu har han gått med i Socialistiska Partiet.

Är det kanske lite omodernt att organisera sig i ett parti? Kan det tänkas vara till hinder för en person i offentligheten att förknippas med en speciell politisk riktning?

– Jag tror absolut att man kan vara med i ett parti och ändå kunna tänka och skriva fritt. Det är en illusion att vänsterintellektuella står friare som individer. Man kan vara friare om man står fast på en klippa i form av en organisation än om man virvlar runt som ett löv i tidens tankar och debatter.

Att gå med som medlem i Socialistiska Partiet handlar ju inte precis om något plötsligt eller oövertänkt beslut. I olika sammanhang har Andreas Malm sagt att han har haft tretton år på sig att bestämma sig.

Varför så lång tid?
– Hahaha. Jag var med på partiets sommarläger första gången 1997, och har upprätthållit kontakterna mer eller mindre sedan dess. Gradvis har känslan stärkts av att tillhöra just den här politiska traditionen, samtidigt som jag avlägsnade mig från syndikalismen som teori och praktik.

Andreas Malm har alltid trott på arbetarrörelsens klassiska uppmaning ”Organisera dig!”
– Och då kan jag ju inte själv leva som en privat atom, när jag uppmanar andra att organisera sig!

Och varför just Socialistiska Partiet?
– Som jag ser det har SP, trots sin litenhet, en otrolig förmåga att fånga upp frågor i tiden, på ett förutsättningslöst och radikalt sätt, och arbeta med de grundläggande motsättningarna.
– SP bedriver gräsrotsarbete i de folkrörelser som har potential att driva vårt land i rätt riktning: fackföreningsrörelsen, klimatrörelsen, ockupationsrörelsen, de olika solidaritetsrörelser som blommar upp emellanåt.

Att SP har potential anser Andreas Malm, men faktum är förstås att ”hela vänstern främst är en potential”.
Han nämner en egenskap som kanske inte är den första man tänker på i samband med vänsterorganisationer och partier: ödmjukhet. Det är uppenbarligen ett positivt begrepp för honom.

– Det handlar om att inte pracka på sina egna idéer utan vara med i demokratiska processer, och samtidigt verka pådrivande i radikal riktning.

Det finns många bra aktivister i olika organisationer, säger han:
– Men ingen annan finns med på det här självklara sättet och bedriver den här typen av politisk aktivitet, för att förena de olika krafterna i rörelserna och upprätta någon sorts dialektik mellan dem.

Själv har Andreas Malm alltid försökt arbeta på just det sättet.
– Så fungerade syndikalisterna kring millennieskiftet, när jag var aktiv i SUF, Syndikalistiska Ungdomsförbundet. Idag tycker jag tyvärr att SAC uteslutande fokuserar på arbetsplatskamp.

Socialistiska Partiet hör till den internationella organisationen Fjärde Internationalen, som finns i ett femtiotal länder, och som delvis bygger på den ryske revolutionsledaren Leo Trotskijs oppositionsverksamhet i Sovjetunionen under Stalin.
– Trotskij som person har jag aldrig varit särskilt tänd på, däremot Fjärde Internationalens roll på den internationella scenen. Från det hållet har det kommit en ström av intressant marxism sedan andra världskriget.

Fjärde Internationalen som källa till marxistiskt tänkande och teoribildning är något som Andreas Malm kan prata länge om. Den belgiske ekonomen och marxisten Ernest Mandels teorier är till exempel användbara för honom i arbetet med fossila bränslen och kapitalackumulation.
Fjärde Internationalen har också en hel del verksamhet runt om i världen.

Han nämner det franska NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste. Fjärde Internationalens franska sektion är numera nedlagd och har gått upp i det betydligt bredare NPA, som vill samla aktivister från alla delar av det franska samhället: papperslösa, fackliga aktivister, kvinnor, förorternas ungdomar, miljöfolk…

Varför är NPA intressant?
– De vill vidga sig, sy ihop något större. Bygga upp sitt stöd i de franska förorterna, fast det har de förstås redan… Fantastiskt modigt och politiskt riktigt som de gjorde i förra lokalvalet: att ställa upp med en kandidat i hijab, den muslimska huvudduken.

En klimataktivist som Andreas Malm uppskattar att Fjärde Internationalen har satsat på klimat- och miljöfrågor.
– FI har utarbetat hela teorin om ekosocialism och fortsätter att arbeta med den frågan. SP är ekosocialistiskt! Här arbetar man med att få ihop fackföreningskampen med miljökampen. Ta bara omställningen av bilindustrin som exempel.

En rad böcker har Andreas Malm hunnit ge ut. Han hinner tala på möten, skriva artiklar… men vad gör han just nu?
– Inte så mycket faktiskt, jag jobbar mest. Skriver på en avhandling i humanekologi och undervisar i samma ämne. Just nu ägnar jag mig åt varför den brittiska bomullsindustrin växlade från vattenkraft till ångkraft, det vill säga blev beroende av kol. Det tar nästan all tid nu, jag hinner gå på lite möten.

Vad kommer du att göra som partimedlem? Eller blir det ingen större skillnad
– Lite sugen på partigrejer är jag, men har ont om tid just nu. Jag ska göra vad jag kan för att få med fler i partiet.

Marxistiskt tänkande och teoribildning, praktiskt arbete i sociala rörelser, partiverksamhet, det finns många aspekter på det politiska ställningstagandet.

Frågan inställer sig:
Hur är man marxist idag?

– Idag är det främst ett försök att förstå och försöka ingripa i kriserna, klimatkrisen, den ekonomiska krisen, de djupa sociala kriserna, arbetslösheten. Man förhåller sig till kriserna och gör politik av dem, det är vad marxism handlar om idag. Och det finns en levande idébildning idag.
– Behovet av en världsrevolution är mer akut än någonsin, men utsikterna till att något sådant ska ske är samtidigt mindre än någonsin. Det är i det svalget marxister har att försöka agera.

Nog har Andreas Malm radat upp en rad bra argument för att gå med i Socialistiska Partiet, det anser han i alla fall själv. Det låter väldigt bra alltihop.
– Men vänta ett tag, det finns förstås problem. Ett huvudproblem i SP är faktiskt mansdominansen. Det är något man behöver jobba med. Men mansdominansen är just nu ett problem i hela Sveriges radikala vänster, och jag skulle tro att det ser ännu värre ut i SAC.

Ja, för SP måste det vara bra att höra att en ny medlem är medveten om att det verkligen finns problem också.

Den här kanske du inte kan svara på men gör ett försök: hur ser du på din egen roll i den svenska vänstern?
För första gången blir Andreas Malm svarslös.
– Hur menar du?

Ja, det har ju alltid funnits folk inom vänstern som man lyssnar på, älskar eller hatar, tar spjärn mot i debatten…
Hm.
– Jag har alltid strävat efter att komma ut med vad jag tror på och omsätta det i handling. Men för en sådan roll är jag nog för snäv…

Finns det en uppfattning att vänsterintellektuella bör vara fria från organisering?

– I det politiska klimatet i Sverige idag finns det nog en uppfattning att man inte bör vara organiserad. Några ser ingen idé i att organisera sig, de hittar ingen kanal försin politiska aktivitet…

Påverkar partiorganiseringen din möjlighet att sitta i morgonsoffor i tv och prata?
– Haha. Jag är inte så pigg på att sitta i sofforna, det är snarast en poäng att slippa det…

Numera partimedlem men fortfarande en fri debattör och författare?
– Ja, det tror jag nog.

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us