Fjerde Internationales rolle og opgaver

Jorge | | Bloggat


Fjerde Internationales verdenskongres i februar 2010 vedtog en længere tekst om organisationens rolle og opgaver. Nu er teksten oversat og er udgivet på dansk.

Teksten ser tilbage på udviklingen i den internationale klassekamp siden sidste verdenskongres i 2003. Den tegner et billede af modstandskampene i de forskellige dele af verden, som er meget forskelligt. Det hedder også, at dynamikken bag den kapitalistiske globalisering og bag den rådende krise har ændret rammen for udviklingen af den traditionelle venstrefløj. Reformistiske bureaukratier har set deres råderum blive væsentligt begrænset. Fra reformisme uden reformer over reformisme med kontrareformer, har socialdemokratiet og tilsvarende kræfter i adskillige udviklings- og dominerede lande bevæget sig hen imod en socialliberalisme, der direkte støtter op om nyliberale eller nykonservative politikker.

Konklusionen er, at opgaven nu for Fjerde Internationale er at bygge brede, antikapitalistiske partier. Der er høstet mange erfaringer med dette siden sidste verdenskongres, blandt andet fra det brasilianske PT, italienske Rifondazione Communista, det Nye Antikapitalistiske Parti i Frankrig, Respect i England, Venstreblokken i Portugal og Enhedslisten i Danmark. I nogle lande er erfaringerne positive, men i andre lande er det endt med splittelser og nye partidannelser.

Teksten opstiller en liste over de kriterier, som skal kendetegne en ny venstrefløj, hvis den skal være i stand til at møde udfordringerne fra dette århundrede og at genopbygge arbejderbevægelsen, dens strukturer, dens klassebevidsthed og dens politiske og kulturelle uafhængighed fra borgerskabet.

Men hvis det vigtigste nu er at opbygge antikapitalistiske partier, som er bredere end Fjerde Internationales egne organisationer, hvor ligger så eksistensberettigelsen for Fjerde Internationale? Her lyder svaret – blandt andet – at Fjerde Internationale har tjent og tjener stadigvæk en rolle i at holde liv i den revolutionære marxistiske strømnings historie, i at ”forstå verden”, diskutere revolutionære aktivisters, strømningers og organisationers analyser og erfaringer og i at samle organisationer, tendenser og aktivister, der deler en fælles strategisk vision.

Men samtidig ser man også positivt på forslaget om en ny – Femte – Internationale. Det er et forslag, som senest er fremsat af Venezuelas præsident, Hugo Chavez. Men teksten understreger, at ”en oprigtigt ny Internationale kan kun opstå, hvis dets medlemmer deler et program, en evne til at intervenere i samfundet og en demokratisk og pluralistisk funktionsmåde, lige så vel som en klar uafhængighed fra regeringer, hvis den skal kunne bryde med kapitalismen.”

På kort og mellemlangt sigt er der enighed om, at det er vigtigt at styrke Fjerde Internationale, på ledelsesniveau, og i forhold til centrale aktiviteter såsom de internationale ungdomslejre og internationale skolingskurser.

Teksten blev ikke vedtaget enstemmigt. Et mindretal på 8 procent af de delegerede stemte imod. En stor del af disse mener, at teksten er udtryk for en højredrejning, som har opgivet at opbygge en revolutionær venstrefløj.

Diskussionen vil helt sikkert fortsætte, og faktisk blev det i tilknytning til vedtagelsen besluttet at organisere et seminar, som netop skal diskutere opbygningen af antikapitalistiske partier og Fjerde Internationales sektioner: Opståede problemer, relationer til sociale bevægelser, i særdeleshed den nye generation, alliancer og relationer med andre strømninger.

Hele teksten kan læses her
Hela texten på engelska

Inlägget ursprungligen från Socialistisk Information.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us