Varför man ska vara med i SP – Andreas Malm i Internationalen

Jorge | | Bloggat


För några dagar sen skrev jag om att Andreas Malm har gått med i samma parti som jag är medlem i, dvs Socialistiska Partiet. Internationalen har gjort en intervju med Malm där han bland annat säger:

– Som jag ser det har SP, trots sin litenhet, en otrolig förmåga att fånga upp frågor i tiden, på ett förutsättningslöst och radikalt sätt, och arbeta med de grundläggande motsättningarna.
– SP bedriver gräsrotsarbete i de folkrörelser som har potential att driva vårt land i rätt riktning: fackföreningsrörelsen, klimatrörelsen, ockupationsrörelsen, de olika solidaritetsrörelser som blommar upp emellanåt.

Att SP har potential anser Andreas Malm, men faktum är förstås att ”hela vänstern främst är en potential”.
Han nämner en egenskap som kanske inte är den första man tänker på i samband med vänsterorganisationer och partier: ödmjukhet. Det är uppenbarligen ett positivt begrepp för honom.

– Det handlar om att inte pracka på sina egna idéer utan vara med i demokratiska processer, och samtidigt verka pådrivande i radikal riktning.

Det finns många bra aktivister i olika organisationer, säger han:
– Men ingen annan finns med på det här självklara sättet och bedriver den här typen av politisk aktivitet, för att förena de olika krafterna i rörelserna och upprätta någon sorts dialektik mellan dem.

Själv har Andreas Malm alltid försökt arbeta på just det sättet.
– Så fungerade syndikalisterna kring millennieskiftet, när jag var aktiv i SUF, Syndikalistiska Ungdomsförbundet. Idag tycker jag tyvärr att SAC uteslutande fokuserar på arbetsplatskamp.

Socialistiska Partiet hör till den internationella organisationen Fjärde Internationalen, som finns i ett femtiotal länder, och som delvis bygger på den ryske revolutionsledaren Leo Trotskijs oppositionsverksamhet i Sovjetunionen under Stalin.
– Trotskij som person har jag aldrig varit särskilt tänd på, däremot Fjärde Internationalens roll på den internationella scenen. Från det hållet har det kommit en ström av intressant marxism sedan andra världskriget.

Fjärde Internationalen som källa till marxistiskt tänkande och teoribildning är något som Andreas Malm kan prata länge om. Den belgiske ekonomen och marxisten Ernest Mandels teorier är till exempel användbara för honom i arbetet med fossila bränslen och kapitalackumulation.
Fjärde Internationalen har också en hel del verksamhet runt om i världen.

Intressant?
I media: DN1, 2, EX1, 2, AB, SDS, Dagens Bok, Axess,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us