Respektabla siffror

Jorge | | Bloggat


De brittiska enmansvalkretsarna gör det oerhört svårt för socialister till vänster att skaffa sig ett utrymme i valen till parlamentet. Dessutom är det socialistiska kraftfältet försvagat av en kronisk uppsplittring i flera mindre partier. I valet fanns ändå ett åttiotal utmanare. I de flesta fall med blygsamma resultat på mellan en halv och två tre procent. Bäst gick det för två av The Respect Partys kandidater, Alma Yaqoob och George Galloway. Socialist Resistance som är Fjärde Internationalens brittiska sektion deltog i kampanjen för Respect. Med 25.1 respektive 17.5 procent. Deras resultat återfinns nedan. Kanske något sämre än kamraterna hade hoppats på. Men ändå mycket respektabla siffror. Deras valresultat är hämtade från tidningen Socialist Worker som har en löpande onlinerapportering.

************************************

Birmingham Hall Green results

candidate name party vote % elected
Roger Duncan Godsiff Labour 16,039 32.9 ELECTED
Salma Yaqoob Respect 12,240 25.1
Jerry Evans Liberal Democrats 11,988 24.6
Jo Barker Conservative 7,320 15.0
Alan Blumenthal UK Independence 950 1.9
Andrew Gardner Independent 190 0.4

*********************************

Poplar and Limehouse results

candidate name party vote % elected
Jim Fitzpatrick Labour 18,679 40.0 ELECTED
Tim Archer Conservative 12,649 27.1
George Galloway Respect 8,160 17.5
Jonathan Harold Fryer Liberal Democrats 5,209 11.2
Wayne Lochner UK Independence 565 1.2
Andrew Osborne English Democrats 470 1.0
Chris Smith Green 449 1.0
Kabir Mahmud Independent 293 0.6
Mohammed Aminul Hoque Independent 167 0.4
Jim Thornton Independent 59 0.1

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Bloggare: Svensson,

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us