För en europeisk arbetar- och ungdomsprotest

Jorge | | Internationellt


Klimatkris, bolånekris, finanskris, industriell kris (bilindustri), politisk kris. Alltsammans leder till en allt större massarbetslöshet; kapitalismens permanenta kris visar sig idag helt naken i bl.a. Grekland, Storbritannien, Portugal, Spanien och egentligen överallt på jordklotet eftersom kapitalismen är ett internationellt fenomen. I Europa utpekas arbetare som orsak (”lata greker”) och därmed som skyldiga till krisen medan makthavarna gör allt för att de arbetande i land efter land ska bestraffas till att betala kapitalismens obevekliga krislogik.

Så länge de arbetande inte på allvar lyckas utmana kapitalägarnas mäktiga makt kommer omfördelningen av det som är ett resultat av produktionen (varor och tjänster) i samhället leda till att kris efter kris ska avlösa varandra. Istället för investeringar i produktionen får vi spekulation och mer spekulation i jakt på övervinster. Den breda arbetarklassens ställningar i samhället försvagas alltmer samtidigt som övertygande politiska alternativ saknas.

Global kapitalistisk konkurrens gör saken bara värre, det är illa nog att de arbetande spelas ut mot varandra. I värsta fall kan detta i sin förlängning leda till krigiska lösningar. Måste det vara så? Måste de arbetande passivt bara skåda detta elände? Finns inget man kan göra åt saken? Den grekiska fackföreningsrörelsen visar idag på en alternativ väg: en bred folkmobilisering mot kapitalistisk åtstramningspolitik där kravet är att de rika ska betala sin egen kris. I takt med att kapitalets och borgerlighetens attacker trappas upp blir behovet av ett samlat arbetarsvar alltmer akut. Från den 21 till den 26 juni kommer det att bedrivas en ”Protest- och solidaritetsvecka” runt om i Europa. Det är GUE/NGL (Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster) som står för uppmaningen. Socialistiska Partiet sluter upp bakom denna protest och manar fackföreningsrörelsen och andra att göra detsamma!

Socialistiska Partiet anser att en sådan arbetar- och ungdomsprotest bör sträva efter att skapa en bestående allomfattande europeisk antikapitalistisk samling som kan stå och växa i klar kontrast till kapitalets Europa. En sådan bred antikapitalistisk samling kan underlätta den fortsatta kampen. Kampen till försvar av den offentliga sektorn, kampen mot arbetslösheten – för jobb och klimat i stället för profit – kampen för ett gemensamt europeiskt bankväsende under offentlig demokratisk kontroll, kampen för en legalisering av alla ”papperslösa”, kampen mot nynazism, rasism och islamofobi liksom kampen mot militära utgifter som skapar död och misär i länder som Irak och Afghanistan.

För att detta på sikt ska kunna bli ett trovärdigt alternativ och därmed verklighet behövs det att socialister av olika slag är med och bygger rörelser för denna kamp och gör gemensam sak kring en plattform som pekar mot en antikapitalistisk riktning. En ny världsordning är inte bara möjlig utan absolut nödvändig.

Socialistiska Partiet
22 maj 2010

Möte i Göteborg om Grekland den 5 juni.