Blockad av israeliska fartyg samt gods till och från Israel

Jorge | | Fackligt


Svenska Hamnarbetarförbundet varslade den 2 juni 2010 om blockad mot israeliska fartyg och gods till och från Israel att äga rum från den 15 till 24 juni. Åtgärden var grundad på det israeliska, mot folkrätten stridande, övergreppet på Frihets Flottiljen där svenska Ship to Gaza ingick. Svenska Hamnarbetarförbundet hade tidigare beslutat att uttala stöd för det humanitära projektet Ship to Gaza. Vidare ingick i motivet till blockaden ett krav på att staten Israel häver den illegala blockaden av Gaza.

Arbetsgivarförbundets Sveriges Hamnar svarade på detta varsel inte med någon invändning mot varslet i sig eller åtgärden som sådan riktat mot Svenska Hamnarbetarförbundet utan hot om åtgärder mot de av förbundets medlemmar som deltar i blockaden. Ett deltagande sades bryta mot arbetsskyldigheten i det enskilda anställningsavtalet samt man avsåg att kräva ekonomiskt skadestånd för eventuell uppkommen skada. Svenska Hamnarbetarförbundet menar att ett fackligt varsel skyddar den enskilda medlemmen från sådana repressalier och att en sådan åtgärd från arbetsgivaren snarare innebär en föreningsrättskränkning. Dessutom innebär enligt vår åsikt Sveriges Hamnars förhållningssätt, tvärtemot vad man påstår om att man enbart gör en strikt arbetsrättslig bedömning utan några politiska värderingar, i sin förlängning ett politiskt ställningstagande; om inte direkt så i sina konsekvenser.

Svenska Hamnarbetarförbundet har efter utvärdering av situationen beslutat att dra tillbaks det ursprungliga varslet och lägga ett nytt omformulerat sådant med en något begränsad tidsmässig omfattning. De förenade palestinska fackliga organisationerna har riktat en begäran till världens samtliga hamnarbetarfackföreningar att vidta sympatiblockader mot Israel. Det finns alltså, förutom ovan angivna skäl, ett bakomliggande fackligt syfte med Hamnarbetarförbundets åtgärd då den israeliska blockaden av Gaza bl.a. inneburit en ojämförlig arbetslöshet.

Blockaden kommer nu att träda ikraft kl. 00.00 onsdag den 23 juni och vara till kl. 24.00 tisdag den 29 juni 2010. Den kommer då att samfalla med den andra veckan av de norska hamnarbetarnas blockad av israeliska fartyg och gods som träder ikraft den 15 juni och varar i två veckor.

Läs mer: Svensson, ETC, Fria, Internationalen, Kildén & Åsman, Arbetaren, Hamnarbetarförbundet1, 2, NM,