Socialistiska partiets kommunlista förändras

Jorge | | Bloggat


Socialistiska partiet är även ett feministiskt parti som bestämt tar avstånd från mäns våld mot kvinnor och kämpar för jämlikhet mellan könen. Det ska inte råda någon tveksamhet om vad Socialistiska partiet står i dessa frågor När det kom till vår kännedom att en av kandidaterna på vår lista till kommunfullmäktige nyligen blivit dömd för kvinnomisshandel har vi beslutat att stryka namnet och trycka upp nya listor. Beslutet är taget i samförstånd med den tidigare valkandidaten

Mäns våld mot kvinnor är en viktig politisk fråga även på kommunnivå hur drabbade kvinnor – och även män som dömts för våld – ska få bästa möjliga stöd av samhället. Som folkrörelse vill även Socialistiska Partiet i Hässleholm ta ansvar för detta.

Henrik

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us