Socialistiskt sommarläger i Höör 4-8 augusti

Jorge | | Bloggat


Socialistiska Partiets sommarläger utanför Höör i Skåne är öppet för alla socialister. Späckat med diskussioner och mysiga aktiviteter får du din härligaste sommarvecka! – 500 spänn för mat & logi i 5 dagar? Går också att komma en dag för 100 kr. Feta föreläsningar och grymt folk? Det är taget!

Förutom fotboll, bio, bad och bastu så kommer följande events äga rum:

Andreas Malm: Det ligger klasskamp i luften – Arbete, kapital och fossila bränslen 1825-2010
Kajsa Ekis Ekman: Varat och varan – Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan
Lars Henriksson: Klimatomställning av produktionen
Agnes Callewaert: Fjärde internationalen och våra uppgifter
Shora Esmailian: Demokrati- och arbetarrörelsen i Iran
Margareta Svensson & Manne Frisk: Proletarisering och KAF:s strategier på 70- och 80-talen
Erik Svensson & Pia Gustafsson: Homo socialismus?
Paneldiskussion med aktivister från olika kamper: Hur bygger vi rörelser?
Daniel Suhonen: Fyra år med Reinfeldt
DJ Skiderøv fixar fedefesten: Från ZZ Top till Lady Gaga all night long

Anmälan och frågor till: sodra@socialistiskapartiet.se

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us