ESF: Agera tillsammans i Europa mot krisen

Jorge | | Aktioner


På grund av den globala krisen och inför EU: s, regeringarnas och IMF: s offensiv för att införa åtstramning och social nedskärningspolitik, vill vi sociala rörelser som har samlats på European Social Forum (ESF) i Istanbul utfärda en uppmaning att agera tillsammans i Europa.

Protester sker och motståndsrörelser utvecklas i hela Europa för att utmana denna politik. Det är angeläget att på lång sikt bygga en gemensam kamp i Europa, som samlar sociala rörelser, fackföreningar, föreningar, organisationer och sociala nätverk. Detta är anledningen till att vi utfärdar en inbjudan som ett första steg på vägen att utveckla protester i hela Europa den 29 september och kringliggande dagar.

Vi måstefå till stånd en alternativ politik, som gör det möjligt att förverkliga sociala, behov och ekologiska krav.

Alla sociala rörelser kräver ett europeiskt möte den 23-24 oktober (eller 13-14 november) i Paris för att ytterligare stärka protesterna och samordningen av våra rörelser samt för att utvärdera och diskutera framtiden för ESF.

Läs mer: Europeisk aktionsdag