Måste en minister avgå om han begått ett brott?

Jorge | | Bloggat


Littorin avgick brådstörtat redan innan det var avslöjat för vilket brott han anklagades. Troligen i ett försök att försöka undvika att affären offentliggjordes. Och då i syfte att skona partiet och regeringen inför valet samt förstås i syfte att försöka skydda barnen. Men den sistnämnda anledningen var allt som han uppgav, vilket ju medfört en del kritik. Men var han verkligen tvungen att avgå?

Jag anser inte att en minister med nödvändighet måste avgå för att han begått ett brott. För mig beror det på vilken typ av brott det handlar, när brottet begicks och vilket uppdrag ministern har. Misstanke om brott som i Sven Otto Littorins fall ska inte behöva betyda avgång. För så länge man bara är misstänkt är man att betrakta som oskyldig. Och då bör man inte var tvungen att avgå.

Vidare anser jag att Littorin som arbetsmarknadsminister inte skulle vara tvungen att avgå för ett sexköpsbrott som begicks för 4 år sen även om det var så att han fällts för det, men hade han varit justitieminister så hade det var nödvändigt. Hade brottet i fråga begåtts nu så hade det också varit en sak att diskutera.

Så länge en politiker inte är dömd för ett brott så ska han dock inte behöva avgå som en följd av misstankar. Om han själv väljer att göra det på grund av personliga hänsyn till andra människor och organsiationer är en annan sak. Det är då hans eget val. På en del vänstersajter, som Socialism.nu, har det framförts kritik mot min synsätt på detta, men jag ska exempfliera med en händelse i mitt eget parti i mindre skala.

På kommunvalsedeln i Hässleholm satte vi upp en person som var misstänkt för att ha misshandlat sin fru. Han hävdade själv att han var oskyldig och ämnade överklaga om han blev dömd. Lokaltidningarna avslöjade senare att han dömts för misshandeln och inte överklagat. I det läget valde vi att agera så att han togs bort från listorna med följande motivering:

Socialistiska partiet är även ett feministiskt parti som bestämt tar avstånd från mäns våld mot kvinnor och kämpar för jämlikhet mellan könen. Det ska inte råda någon tveksamhet om vad Socialistiska partiet står i dessa frågor När det kom till vår kännedom att en av kandidaterna på vår lista till kommunfullmäktige nyligen blivit dömd för kvinnomisshandel har vi beslutat att stryka namnet och trycka upp nya listor. Beslutet är taget i samförstånd med den tidigare valkandidaten.

Mäns våld mot kvinnor är en viktig politisk fråga även på kommunnivå hur drabbade kvinnor – och även män som dömts för våld – ska få bästa möjliga stöd av samhället. Som folkrörelse vill även Socialistiska Partiet i Hässleholm ta ansvar för detta.

Men observera att vi inte agerade så länge han bara var misstänkt. Misstanke om brott innebär inte att någon är skyldig till brott. I detta fall var det ett brott som är allvarligare än det som Littorin säga ha begått och ett brott som vårt parti förstås inte på något sätt kan försvara. Men det finns ju andra brott som inte skulle diskvalificera från att stå på Socialistiska Partiets valsedlar. Exemeplvis olaga intrång i syfte att rädda en fritidsgård, miljöaktioner som inneburit att man tagit sig in på ett flygplatsområde, husockupation, vild strejk osv. Så även i vårt lilla fall beror hanteringen naturligtvis på vilket brott det är och när det begicks. Ett misshandelsbrott begått lång tid tillbaka hade förmodligen inte heller inneburit att vi tagit bort en kandidat från valsedeln.

Kontentan av detta är att varje fall måste bedömas för sig och att det finns en rad omständigheter som påverkar. Det är alltså int helt lätt att avgöra vad som bör få vilka konsekvenser. Dessutom bör man alltid betraktas oskyldig så länge inget annat har kunnat bevisas. Det gäller även överklasstyper.

Läs också: Får politiker begå brott?

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, NSK, DN1, 2, AB1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us