Revolution i vår livstid

Jorge | | Bloggat


DEN NYA POLITISKA KONJUNKTUREN OCH DESS STRATEGISKA UPPGIFTER 1 Motståndet mot de härskande klassernas brutala offensiv ställs idag permanent på dagordningen. Detta på grund av den nya fasen i…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us