Revolution i vår livstid V

Jorge | | Bloggat


I den utsträckning som revolutionära marxister spelar en konkret, påtaglig roll så har de ett stort organisatoriskt ansvar för att den sociala rörelsen uppnår sina mål. Enhet förblir en tvingande…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us