Revolution i vår livstid VI

Jorge | | Bloggat


DEN NYA UNGDOMSRADIKALISERINGEN I kampen mot den nyliberala kapitalismen har en ny stridsvillig generation uppstått. En ny radikalism har fötts som kommer att ta sig sina egna specifika uttryck….

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us