Ekosocialism eller grön kapitalism?

Jorge | | Malmö


Klimathotet gör sig påmint i dessa dagar med rapporter från Ryssland, Pakistan och Kina. Klimatflyktingar är en realitet. Världsmarknadspriset på vete riskerar att höjas med nya hungerkravaller och svält som följd. På grund av ekonomisk instabilitet och att oljan sinar är heller inte krisen för bilindustrin över.

Socialistiska Partiets möte med Miljöförbundet Jordens Vänners ordförande, Ellie Cijvat och Miljöpartiets kommunalråd Lari Pitkä-Kangas kommer därför bli garanterat högintressant. Socialistiska Partiet representeras i diskussionen av bilarbetaren och samhällsdebattören Lars Henriksson från Göteborg. Lars Henriksson arbetar för övrigt med en bok om den nödvändiga och möjliga omställningen av bilindustrin. Boken kommer på Ordfronts förlag till våren.