Rösta bort Reinfeldt

Jorge | | Bloggat


Reinfeldt är en ulv i fårakläder som vill framställa sig som arbetarvän men försämrar välfärden och ökar orättvisorna. Nu måste det ske ett brott med 30 års nyliberalt inspirerad politik som bara…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us