Revolution i vår livstid VII

Jorge | | Bloggat


Vi fortsätter publiceringen av texten ”Fjärde Internationalens roll och uppgifter”.  Se till att läs den, ni som är intresserade av en socialistisk strategi för störtandet av det…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us