Sunt förnuft

Jorge | | Bloggat


Tuff framtid för John Bauers nya frisörer HÄSSLEHOLM. På måndagen började 25 elever på den nya frisörutbildningen. Arbetsmarknaden ser dessvärre inte munter ut. Henrik Hedman från Socialistiska…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us