Socialisternas sommarläger

Socialistisk Politik | | Socialistiska Partiet


Andreas Malm, Kajsa Ekis Ekman, Shora Esmailian, Dror Feiler… och många fler kom dit

Mitt ute i skogen, utan mobiltäckning och internet, samlades ett 50-tal medlemmar och sympatisörer till Socialistiska Partiet och Ungsocialisterna till Socialistiska Partiets sommarläger.

Ett ambitiöst politiskt program med föreläsare hade presenterats några månader innan. med bland annat Andreas Malm, Kajsa Ekis Ekman, Shora Esmailian, Dror Feiler, Erik Svensson, Pia Gustavsson och Daniel Suhonen.
Först ut var Andreas Malm med en föreläsning om fossila bränslets koppling till kapitalismens historia och utveckling, och det ohållbara med ett fortsätt användande av fossila bränslen samt nödvändigheten att bryta kapitalismens logik. Helt väntat, som när saker är intressanta, drog föredraget över tiden..

Maten som erbjöds mellan föreläsningar och diskussioner var alltid vegetarisk och oftast helt vegansk. Den inledande skepsisen från den köttätande delen av lägret vändes snabbt till entusiasm efter första måltiden. Från currypasta till linsbiffar med potatisklyftor i ugn sittandes i den, i alla fall till en början, strålande solen gjorde få missnöjda.

Kajsa Ekis Ekmans talade om sin nya bok ”Varat och varan – Prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan”. Föreläsningen och boken bestod av två delar. Den första delen om prostitution angriper frågan genom att titta på synen på den prostituerade. Inom vissa vänsterkretsar och bland många liberaler brukar prostituerade framhävas som aktiva sexarbetare och inte passiva offer som de annars kan göra. Mot den viljelösa horan ställs det aktiva subjektet. Motstånd mot prostitution förkastas som moralism och förespråkare talar sig varma för de fackföreningar som finns för prostituerade. Ofta framhävs de existerande fackföreningarna som en del i argumentationen för legalisering av prostitution.

Ekman menar på att argumenten inte håller. Under föredraget berättar hon om sin resa runt i Europa där hon träffat de mest kända fackföreningarna för prostituerade i Europa. Nästan ingen kunde uppvisa något större medlemsantal. Och de som faktiskt kunde visa på att de hade medlemmar kunde inte visa på några konkreta kamper de vunnit.

I samma andetag och som utgångspunkt för hennes efterforskningar visar Ekman på hur prostituerade allt oftare beskrivs som aktiva i sin roll när de säljer sex. En del väldigt upprörande exempel på prostitutionsförespråkare tas upp och diskussionen fortsätter med kapitalismens förmåga att splittra jaget och på vilket sätt det är centralt i förståelsen för prostitutionsdebatten.

Den andra delen i Ekmans bok behandlar frågan om surrogatmödraskap; om hur kvinnor i tredje världen blir uppfödningsmaskiner för att rika människor i Europa. Precis som i frågan om prostitutionen står vänstern här delad, mellan en del som slåss för HBT-människors rätt att skaffa barn, och en sida som argumenterar mot utnyttjandet av kvinnor i fattiga länder och kvinnans rätt till sin egen kropp.

Vänsterns splittrade åsikter i frågan speglade sig också i deltagarskaran och en intensiv debatt fortsatte efter föredraget. En diskussion som förmodligen fortsätter i de stora medierna när Ekmans bok kommer ut i september.

Även om Pia Gustavsson och Erik Svenssons ämne inte debatteras lika brett i media som Ekmans förhoppningsvis kommer göra har de startat en debatt i tidskriften Röda rummet. Med rubriken ”Homo socialismus” tog de sig an frågan om vi är egoister av naturen eller inte. En kort genomgång av evolutionsvetenskapens idéhistoria mynnade ut i föreläsning och öppen diskussion om huruvida människor är nyliberala schimpanser, alltså egoistiska av naturen, eller djur som ställt sig utanför den evolutionära processen.

Bandera, en filippinsk kamrat från ön Mindanao, höll under veckan ett föredrag om den filippinska sektionens verksamhet. Framförallt med inriktning på kampen i urbefolkningens områden och hur den demokratiska strukturen var uppbyggd.
Vad tyckte han om lägret?
– Jag ser likheter mellan vår och er kamp. Även om den är väldigt annorlunda finns det frågor som sammankopplar oss. Jag kommer ta med mig de erfarenheterna hem och jag hoppas att ni har lärt er något av min vistelse här.

Per Blomberg

Artikeln är publicerad i veckotidningen Internationalen