Översvämningarna i Pakistan

Jorge | | Internationellt


Hjälp som kommer fram: Labour Relief Campaign.

Översvämningarna i Pakistan har orsakat enorm förödelse och mer än 1 600 döda. 14 miljoner har förlorat sina hem och ytterligare sex miljoner har förlorat skördar, boskap och ägodelar. De värsta översvämningarna i Pakistans historia drabbar nu Indusslätten och orsakar oerhört lidande för befolkningen.

Sätt in ditt bidrag på Pg 131 84 87 – 4 , Solidaritet utan Gränser. Märk med “Pakistan”

Pengarna skickas sedan vidare till Labour Relief Campaign där Labour Party Pakistan, National Trade Union Federation, Womens Help Line och Labour Education Foundation samarbetar om att föra ut hjälp till den drabbade befolkningen i Pakistan.

Din hjälp betyder oerhört mycket!