Frågan om makten viktigast

Jorge | | Bloggat


Gästblogginlägg från Gay Glans:
Frågan om Makten är den viktigaste valfrågan – inte Ekosocialism eller Alternativ produktion.

Det internationella kapitalet har, enligt Benny Åsman (Internationalen nr 27-28), bedrivet ett trettioårigt nyliberalt krig mot världens arbetande. Ett klasskrig som kraftigt har försvagat våra organisationer och berövat oss viktiga delar av det vi har tillkämpade oss under efterkrigstiden.
Enligt Benny Åsman står det internationella kapitalet inför en ny fas i sitt krig mot världens arbetande, att utdela nådastöten: ”Det räcker inte längre med den ”automatiska” minskningen av lönernas andel. Nu startar frontalangreppet. Det är innebörden i de sparpaket som bokstavligen haglar över de arbetande i Europa.”
Med andra ord; De arbetande i Europa och övriga världen står inför den allvarligaste krisen sedan 30 talet och andra världskriget. En kris som håller på att utvecklas till att bli hela mänsklighetens kris i form av massiva krig och ett totalhaveri för miljön och klimatet. Den grundläggande orsaken till krisfenomenen är kapitalisternas hegemoni över världens ekonomiska produktionsresurser. Därför är också makten över produktionsresurserna den viktigaste frågan för de arbetande att lösa.
Som icke partiansluten socialist, är jag nyfiken på SP:s syn på krisen och frågan om Makten. Av det jag hitintills har tagit del av i Internationalen och olika SP bloggar, uppfattar jag att SP:s viktigaste profilfrågor, mitt under pågående kris, är Ekosocialismen och Alternativ produktion. Frågan om makten behandlas i indirekta termer; det Ekosocialistiska samhället förutsätter samhälleligt ägande, Alternativ produktion detsamma, men minst ett dubbelmakts-förhållande mellan arbete och kapital.
Till Socialistiska partiets sommarläger i Höör i augusti framställs också Ekosocialismen och den Alternativ produktionen som de viktigaste frågorna. Frågan om makten hamnar i bakvattnet till förmån för frågeställningar som riskerar hamna nära den Utopiska socialismen.
Ekosocialism och Alternativ produktion är givetvis viktiga frågor. Utan visioner om det klasslösa samhället; inget socialistiskt parti. Men i dagsläget appellerar de främst till intellektuella och till medelklassen inom vänstern. Inte till de hårt angripna arbetande som kämpar för sin och sina familjers överlevnad; i Sverige, i Grekland, i Spanien liksom i övriga Europa och världen. Utan ändrade ägandeförhållanden, utan konfiskering av kapitalet, kan i bästa fall den gröna teknologin få en stor utbredning och därmed bli lönsam för en betydande kapitalgrupp. Men för att lösa miljö och klimatkrisen är det otillräckligt.
Eftersom frågan om makten uppfattas som viktig av den splittrade svenska arbetarklassen för att avstyra borgerlighetens angrepp, har man förhoppningar, om än små, på en rödgrön regering. Därför kommer jag att lägga min röst på antingen SAP eller V. Detta trots att regeringsmakten bara är början, otillräcklig för att slå tillbaka borgerlighetens angrepp. Men genom att rösta fram en arbetarregering får jag en trovärdighet i diskussionen med mina arbetskamrater om hur vi som arbetande och ”vår rödgröna regering” måste agera för att slå tillbaka borgerlighetens angrepp. Något som blir svårt om mina främsta profilfrågor är Ekosocialism och Alternativ produktion.

Gay Glans

Intressant Bloggar om politik, samhälle, val 2010, klimat, ekosocialism

På lördag 4 sept i Malmö: Ekosocialism eller grön kapitalism?

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us