Bort med Reinfeldt – Rösta på V eller S

Jorge | | Bloggat


Socialistiska Partiet i Malmö uppmanar till en röst på V eller S i kommun-, region och riksdagsval. Vi vill inte stå i vägen när privatiseringsmotståndare, försvarare av gemensam välfärd och drabbade av försämrad sjukförsäkring vill att regeringen Reinfeldt ska bort.

Vi delar uppfattningen som Mikael Wiehe för fram i låten ”Nu ska vi ta det tillbaks”, och menar då inte bara regeringstaburetterna. Vi vill bryta med 30 års politik i nyliberal riktning. Vi vill ”ta tillbaks” järnvägen, apoteken och Telia. Vi vill ”ta tillbaks” 90 % ersättning i arbetslöshets- och sjukförsäkringen och ha bort karensdagen. Vi vill ”ta tillbaks” en utrikespolitik som inte går i USA:s och Natos ledband, utan att för den skull skönmåla vad tidigare socialdemokratiska regeringar gjort delvis i hemlighet.

Det är tyvärr inte den politiken som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet går till val på. Det menar vi är en viktig anledning till sviktande opinionssiffror och att Sverigedemokraterna ges utrymme till att framställa sig som ett parti som står upp mot makteliten. Vilket de självklart inte gör!

För oss är Miljöpartiet inte ett alternativ när de värnar om friskolor, säger ja till privatiseringar och inte till 100 % ställer upp för fackliga krav på exempelvis mindre företag. Miljöpartiet är som god samarbetspartner med de borgerliga partierna i Region Skåne och i många kommuner runt om i Sverige helt enkelt inte att lita på för den som vill byta politik.

Socialdemokratin har genom att inte föra en arbetarpolitik banat väg för maktskiftet för fyra år sedan. Ilmar Repaluu ska dock ha en eloge för principfasta uttalanden mot Israels krig och ockupation och kritik mot svenska trupper i Afghanistan,

I Vänsterpartiet i Skåne finns en välkänd kritik mot att partiledningen accepterar budgettak och EU-anpassning. Spekulationer förs fram om att Mona Sahlins deklaration för ett år sedan om att enbart bilda en koalitionsregering med Miljöpartiet inte var ett misstag som hon fick backa ifrån efter kritik från fackligt håll. Istället var det en medveten taktik för att få Vänsterpartiet att rätta sig in i ledet.

Vi tror att Vänsterpartiet gjorde ett allvarligt misstag som inte utnyttjade tillfället att föra fram ett tydligt vänsteralternativ till Reinfeldts högeralternativ och Mona Sahlins mittenalternativ. Nu riskerar Vänsterpartiet att krympa i skuggan av socialdemokratin i likhet med vad som händer med Moderaternas samarbetspartier. Vi är också rädda för att vänsterkritikerna pressas tillbaka internt, då det saknas en demokratisk socialistisk tradition med tendens- och fraktionsfrihet där olika åsikter kan komma upp i dagen.

Kritiken mot MP, S och V innebär inte att Socialistiska Partiet är motståndare till ett brett röd-grönt samarbete. Vi förespråkar exempelvis samarbete mellan fackföreningsrörelse och miljörörelse mot social nedrustning och för klimatomställning av industrin och trafiken. Vi ser oss som en socialistisk och internationalistisk pol som förespråkar antikapitalistiska lösningar och breda folkliga mobiliseringar.

Det är därför Socialistiska Partiet i Malmö lördagen den 4 september klockan 14.00 anordnar ett möte i samarbete med Kvarnby Folkhögskola med rubriken “Ekosocialism eller Grön kapitalism – Samtal om klimatet och välfärden”. Miljöpartiets kommunalråd Lari Pitkä-Kangas och Miljöförbundets ordförande Ellie Cijvat kommer att delta. Socialistiska Partiet företräds av Lars Henriksson, bilarbetare, fackföreningsveteran och författare till en bok om klimatomställning av bilindustrin som kommer ut till våren på Ordfronts förlag.

Nils Eckerbom
Ronny Åkerberg
Medlemmar i Socialistiska Partiet i Malmö

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us