Inspirerande möte om ekosocialism

Jorge | | Bloggat


Hur ska vi stoppa det ödesdigra racet mot avgrunden?
Socialistiska Partiets Malmöavdelnings möte idag med rubriken “Ekosocialism eller grön kapitalism” lockade 27 personer att trotsa det fina sensommarvädret och att istället lyssna till ett inspirerande samtal mellan Ellie Cijvat, ordf i Miljöförbundet Jordens Vänner, Lars Henriksson, Volvoarbetare och klimatdebattör, Socialistiska Partiet och Lari Pitkä-Kangas, Miljöpartiet.

Det var för övrigt inte bara de tre duktiga debattörerna som samtalade, många inlägg och frågor från den delaktiga publiken bidrog till att ytterligare öka kvalitén på sammankomsten. Jag måste säga att jag var imponerad av kunnigheten och den professionella debattstilen. Lari från Miljöpartiet ansåg sig inte vara anhängare av några “ism-er”, som han uttryckte det, men utan tvekan en mycket värdig samtalspartner. Ett skolande möte skulle jag vilja säga.

Min partikollega Erik skickade mig följande omdöme om mötet:

Under parollen ”Ekosocialism eller grön kapitalism” anordnade Socialistiska partiet i Malmö i sammarbete med Kvarnby folkhögskola idag en paneldebatt mellan Miljöpartiets kommunalråd Lari Pitkä-Kangas, Ellie Cijvat ordförande i Miljöförbundet Jordens vänner och Lars Henriksson volvoarbetare och klimatdebattör från Socialistiska partiet.

Att fortsatt ekonomisk tillväxt, grundbulten i det kapitalistiska systemet, inte är förenlig med minskad klimatpåverkan och behovet av ett systemskifte verkade alla i panelen till viss del vara överens om. Diskussionen kom mycket att handla om hur och av vem som problemen kan lösas samt om miljörörelsens och arbetarrörelsens förhållande till varandra.

Ellie berättar om Miljöförbundet jordens vänner, som förutom miljö även har solidaritet som en av sina stöttepelare. Även inom miljörörelsen som stort börjar fler och fler prata om klimaträttvisa, och solidaritet med fattiga länder och ursprungsbefolkningar.
Lars pekade på den potentiella makt som arbetarklassen, i bred bemärkelse, besitter. Han pekade på frågan om jobben – t.ex. vid hot om nedläggning inom industrin – som en fråga där arbetarnas intressen kan sammanfalla med en bredare politisk rörelse för demokratisk kontroll av produktionsmedlen och en samtidig omställning av industrin för en hållbar produktion. Från publiken påpekades även de klassstider som redan idag förekommer som en direkt följd av klimatkrisen, t.ex. i Mocambique där kravaller har utbrutit i protest mot höjda matpriser.
Sammanfattningsvis en mycket intressant diskussion. Att vi behöver ställa om vårt samhälle globalt så att våra mänskliga behov ställs före fortsatt ekonomisk tillväxt tycks mig självklart, frågan är om jag kan påverka detta genom min röst den 19:e september, eller om det bara kan ske genom gemensam kamp från miljö- och arbetarrörelsen och vilken demokratisering och reorganisering av denna som då skulle behövas..?”

Så långt Erik. Andra som var med på mötet får gärna komma med kommentarer och redovisa era upplevelser. Själv tyckte jag det var ett av de bästa möten jag varit med om på länge.

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us