Bruksorten Olleneholm

Jorge | | Bloggat


Lokaltidningen som delas ut till alla hushåll i Hässleholms kommun har en artikel om vår valkampanj. Så här börjar artikeln:
“Nu har namnet Valbyrå fått ett ansikte. Och det fick det när nybildade Socialistiska partiet kom till Stortorget i Hässleholm.” Läs resten här