Inte fyra år till med översittarna

Jorge | | Skolpolitik


Lustfyllt lärande eller socialt fiasko. Skolledare mot Björklund (FP) Kommunaliseringen av skolan 1991 utgör en av de mest förödande försämringarna för skolan under de senaste åren. Därmed inleddes, med socialdemokraternas Göran Persson i spetsen, en lång rad av nedskärningar.

Kommunaliseringen har förstärkt klassegregationen och samtidigt skapat en inre skolsegregation. Det är en väldig skillnad på segregerade skolor i rika bastioner och skolor i ekonomiskt försummade ”multietniska” områden. Det finns till exempel ingen lärarutbildning om hur man kan undervisa i klasser där samtliga elever har ett annat språk än svenska som modersmål.

Man kräver att eleverna i förorter och miljonprogram ska prestera samma resultat som i reservatskolorna där de rika har sina barn, men under diametralt motsatta förutsättningar. De förra saknar resurser och de senare vadar i dem. Högern och kommunansvariga av olika schatteringar pratar om att ”öka integrationen”, något som borde börja med språket och tillgång till arbete. Men blotta existensen av segregationen talar ett annat språk. Ökad segregation går helt enkelt inte att harmonisera med den borgerliga parollen om ”världens bästa skola”. Vi talar här om ett politiskt och socialt fiasko.

Den förda borgerliga politiken har lett till att skolan är till salu. Dubiösa ”friskolor” härjar idag fritt med hjälp av våra skattemedel. Dessa skolor håller på att dränera de kommunala skolorna runt om i landet. Det är ett rån, en följd av en borgerlig politik från både högerns och socialdemokratins sida och utnyttjas av skolkapitalister. ”En skola för alla” är idag en saga från förr. Kommersiella intressen använder ”skolpengen” i en ständig jakt efter profit och överprofit.

Högern och marknadens fundamentalister vill fortsätta på den inslagna vägen, och det rödgröna tycks följa efter. Nu vill officeren Jan Björklund (FP) även införa en skola för eliten och en annan för andra, samt lärlingsplatser för underklassen. De s k liberalerna vill dessutom ha en auktoritär och repressiv lärarstil: en föråldrad katederundervisning med fler läxor, prov och utsortering genom tidigare betyg för allt yngre elever. Och så disciplin förstås.

Borgerligheten tycks drömma om elever som ska lära sig hålla klaffen och underkasta sig auktoritära lärare för att senare fungera som anpassade varelser i näringslivets tjänst. Ungdomen ska svälja överklassens odemokratiska värderingar och acceptera ett samhälle med översittare, förtryckare och förtryckta. Björklund säger: Om Kalle vill spela Allan under lektionen ska hans föräldrar tvingas sitta i klassrummet. På så sätt skapar man ordning och reda i klassen… påstår Björklund men visar bara sin totala okunnighet om skolans verkliga problematik.

I det landet där alla vi andra bor finns det många elever som drabbas av språkbarriärer på grund av segregationen, andra kan ha grava koncentrationssvårigheter eller perceptuella svårigheter. Dessa elever drabbas inte sällan av grundläggande brister i sitt sociala umgänge på grund av psykosociala problem. Det handlar här inte om känslor från lärarnas sida utan om en verklighet som ibland upplevs som övermäktig och som ett omöjligt uppdrag. Lärarna själva är hjärtligt trötta på den fyrkantiga och bakåtsträvande politik som Björklund predikar och borde följaktligen rösta för att bli av med högerregeringen.

  • Det handlar om att skolan ska ha de resurser som barnen behöver, om att ”friskolorna” måste bort och om att skolan ska vara för alla.
  • Det handlar om att skrota det nuvarande systemet som sätter vinsten först och elevernas behov i andra hand.
  • Det handlar om att lärarna har varit utsatta för en ”individuell lönesättning” som skapat splittring och osämja lärarna emellan.
  • Det handlar om att uppvärdera lärarlönerna och då måste resurserna som förts över till den privata sektorn återinföras i skolan.
  • Det handlar om att avskaffa kommunaliseringen och marknadens mekanismer till förmån för en enhetlig skola i offentlig regi.
  • Det handlar om att ändra på de ekonomiska grundförutsättningarna i förskolan och grundskolan så att pedagogerna ska kunna skapa ett optimalt lärande klimat som underlättar elevernas lustfyllda inlärning.

Intressant?
Bloggat: Röda Lund, Uppkäftiga Uppsala,
I media: SVD, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,