Inte fyra år till med krigshetsarna

Jorge | | Imperialism


Väpnare i stormaktstjänst: Med Carl Bildt och alliansen vid regeringsrodret är det sista av en självständig svensk utrikespolitik på väg att blekna bort. Trots all kritik man kan ha på denna punkt gentemot Olof Palmes fögderi känns denna tid – med sin bitvis skarpa kritik mot USA – idag oändligt långt borta.

”Att störta Saddams regim är enda vägen till fred.” Det är Sveriges förre statsminister Carl Bildt som uttalar sig i International Herald Tribune i januari 2003, samtidigt som miljoner människor över hela världen var på väg ut på gator och torg för att manifestera sitt krigsmotstånd.
Bildt uttalade sig i rollen som ordförande i ”Kommittén för befrielsen av Iraks” – ett propagandaorgan för Bushadministrationen – europeiska utskott. Vid sidan av FN och folkrätt agerade han som en av den amerikanska regimens viktigaste krigsmegafoner.

Vi går några år framåt i tiden, till 29 maj 2008. Carl Bildt är nu svensk utrikesminister och tar emot USA:s utrikesminister Condoleezza Rice – samt representanter för övriga ockupationsmakter i Irak – som värd för den så kallade Irakkonferensen där det är tänkt att dras upp planer för ett framtida Irak. Ett och annat ögonbryn höjs för att denna konferens hålls i Sverige. Sverige hade ju förvisso motsatt sig kriget och inte skickat någon militär trupp till Irak. Bildts starka engagemang för marschen mot Bagdad förklarar dock varför dessa krigets apostlar träffas på ett hotell i lilla Upplands-Väsby.

Den borgerliga valsegern 2006, Carl Bildts utnämning till utrikesminister och Irakkonferensen kan på sätt och vis ses som ett skifte i svensk utrikespolitik; från tyst anpassning, deltagande i stormakters militära operationer långt ner i de bakre linjerna och åtminstone en läpparnas bekännelse till alliansfrihet och neutralitet, till ett mer aktivt förhållningssätt i EU-länder eller USA:s tjänst, det som i Bildts mun brukar formuleras som ”ansvarstagande”.

Det är inte för inte som den svenska truppstyrkan i Afghanistan växer och att allt tal om tillbakadragande av vår utrikesminister betecknas som svek och förräderi. Det är inte för inte som Sverige och USA har gemensamma bombövningar i norrbottniska Vidsel. Det är heller inte för inte som den borgerliga regeringen med stolthet lyfter fram i sin utrikesdeklaration att ”Sverige varit pådrivande för att stärka EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik”.

Det är under denna borgerliga regering som de sista unsen av självständig svensk utrikespolitik håller på att raderas bort. Det är under denna borgerliga regering som Sverige alltmer tonar fram som en väpnare i stormaktstjänst.

Intressant?
Bloggat: Svensson, Röda Malmö, Kildén & Åsman,
Borgarmedia: DN1, 2, SVD, EX1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,