Valmöte i Göteborg: Skollektion och ekosocialism

Jorge | | Göteborg


Andreas Malm

På Socialistiska Partiets valmöte i Göteborg i lördags talade Andreas Malm under rubriken Tänk globalt – agera lokalt.

-Läget är mycket allvarligt för mänskligheten. Men nyckeln till framtiden ligger i att förena de undertrycktas motstånd mot klassorättvisor med kampen för klimatet, sade han i sitt tal.

Mötet inleddes med att Kirsti Forstén och Anita Blixt, bägge lärare och tillika valkandidater för Socialistiska Partiet i kommunvalet, provade nya grepp genom att hålla en regelrätt skollektion med pekpinnar och planscher (men utan läxförhör). Ämnet var den forskning som visar att allt blir bättre för befolkningen ju jämlikare ett samhälle är, och undervisningen bildade bakgrund till en presentation av SP-Göteborg:s kampanj ”Stopp! Ställ om!”

-Vårt parti tar sin utgångspunkt i människors behov, aldrig i vad marknaden kräver vilket alla de etablerade partierna är fast i. Vi vill vara med och bygga upp breda proteströrelser som måste bli så starka att de kan tvinga fram förändringar, sade Kirsti Forstén.

Andreas Malm, bland annat författare till klimatboken Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent, var mötets huvudtalare. Han tog sin utgångspunkt i det mycket svåra läge jordens fattiga befinner sig i, exemplifierat med hur arbetare och bönder drabbas av översvämningarna i Pakistan och hungerupploppen i Mocambique. Orsakerna till dessa katastrofer, menade Malm, kan härledas till den globala uppvärmningen.

Han fortsatte med att påvisa hur djupt sammanväxt användningen av kol och olja är med kapitalägarnas sociala och ekonomiska maktutövning. Malm polemiserade skarpt mot den uppfattning som finns i delar av klimatrörelsen att det är människan som art eller ”vi alla” som är orsak till klimatförändringarna.

– Klimatrörelsen måste ta den debatten fullt ut för att inte hamna i återvändsgränder. Rörelsen kan inte gå ut och hävda att alla ska minska sin konsumtion, det kan vi inte säga till de som bor i Rosengård eller Hammarkullen. De har inte orsakat klimatförändringarna.

Samhällelig kontroll

Andreas Malm underströk det mycket svåra läge som politiska och sociala krafter baserade i arbetarklassen pressats till genom upprepade nederlag och bakslag. Han pekade ut den väg han ser som nödvändig att slå in på; att förena kampen mot klassorättvisor med den mot klimatförändringarna.

– Nyckeln ligger i att kämpa för en verkligt demokratisk samhällelig kontroll över produktion och naturresurser. I sista änden måste banden klippas till den fossila kapitalismen som system.

– Möjligheten för mänskligheten ligger i det vi kallar ekosocialism. En politisk strategi som både inser behovet av systemskifte och som kritiskt förmår utvärdera det som tidigare riktningar som kallat sig socialistiska inte insett – den ekologiska krisens avgörande roll, sade Andreas Malm

I den efterföljande frågestunden ventilerades ett flertal frågor: de imperialistiska krigens förödande effekter även för miljön, på vilket sätt kampen för arbetstidsförkortning bäst kan föras för att gynna klimatomställningen samt hur arbetare i bilindustrin kan agera både för jobben och omställning av produktionen. Och inte minst diskuterades de utmaningar klimatrörelsen står inför när vissa delar av den nu börjar anse läget som ”kört” och därför ser som sin uppgift att skydda sig för den kommande katastrofen och inte att förhindra den.

Anita Blixt, valkandidat för SP i kommunvalet i Göteborg, håller lektion.

Mötet samlade omkring femtio åhörare. Socialistiska Partiet i Göteborg planerar nu, som en uppföljning, att efter valet starta en studiecirkel i ekosocialism för intresserade.

Text och foto: Björn Rönnblad

Ur Internationalen