Marknadsanpassning och privatisering orsak till muthärvan

Jorge | | Bloggat


I Göteborg rasar en korruptionsskandal, som avslöjats av Uppdrag Granskning, där politiska toppar i kommunen är inblandade i en muthärva med byggföretag. Flera kommunala bolag och förvaltningar är inblandade liksom stora byggbolag som Peab och lokala byggbolag som Stefan Allbäck Bygg. Flera anhållanden och gripanden har gjort i affären som bara växer och växer i skuggan av valrörelsen. En valrörelse där inget etablerat parti vill ta i frågan med ens med tång då de alla på ett eller annat sätt kanske  är inblandade i liknande saker på olika håll.

I en debattartikel i tidningen ETC-Göteborg skriver Lars Henriksson:

Men ju mer den offentliga verksamheten närmar sig affärsvärlden desto längre bort hamnar den från medborgarnas demokratiska kontroll. Och desto större risk för korruption och oegentligheter. Redan den fria företagsamhetens store teoretiker Adam Smith konstaterade på 1700-talet att ”människor från samma näring kan sällan träffas, ens för att roa eller förströ sig, utan att konversationen slutar i en konspiration mot allmänheten”.

Skall sådana konspirationer förhindras duger inga etikkurser eller tipsartelefoner. Det kommer alltid att finnas skrupelfria individer som tar de tillfällen som finns för att berika sig själva. Det gäller helt enkelt att se till att sådana frestande tillfällen blir så få som möjligt i den kommunala verksamheten och att de lätt kan upptäckas.

Då krävs det att vi vänder kursen, att vi tar tillbaka och utvidgar makt och inflytande över det som är vårt. Färre bolag, mindre tjänstemannavälde och ett slut på marknadsanpassningen i den gemensamma sektorn. Och i stället mer insyn, öppenhet och folklig kontroll.

Ty, för varje ny del av verksamheten som släpps iväg på marknaden ökar risken att ännu en stinkande korruptionbubbla brister och förpestar staden.

Det är uppenbart att det är privatiseringar, upphandlingssystem och marknadsanpassning som ligegr bakom att de nu aktuella muthärvarona har uppstått. Bakgrunden är dock också den anda av uppgörelser om hur politiken ska se ut som sker utanför de demokratiska församlingarna, den så kallade göteborgsandan.

Rösta på Socialistiska Partiet i valet i Göteborg och Vänsterpartiet i riksdagsvalet.

Intressant?
Läs mer: Mullvaden, Internationalen,
Borgarmedia om valet: GP1, 2, 3, SVD1, 2, 3, GT1, 2, AB1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us